• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 6
 • Ảnh 10
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 1
 • Ảnh 11
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 2
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA LCASP - Thông báo mời thầu gói hiết bị hệ thống thư viện điện tử nối mạng nhằm chia sẻ thông tin về nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

29/06/2018
 

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp

Gói thầu số 22: Thiết bị hệ thống thư viện điện tử nối mạng nhằm chia sẻ thông tin về nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

Nội dung chính của gói thầu: Dịch vụ Thiết bị hệ thống thư viện điện tử nối mạng nhằm chia sẻ thông tin về nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

-          Nguồn vốn: Nguồn vốn ADB

-          Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)

-          Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

-          Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 28/6/2018 đến trước 09h00 ngày 30/7/2018 (trong giờ hành chính)

-          Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 809, tầng 8, Tòa nhà Liên Cơ 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

-          Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

-          Bảo đảm dự thầu: 123.000.0000 đồng

-          Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 30/7/2018

-          Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 30/7/2018

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do