• Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 11
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 10
 • Ảnh 5
 • Ảnh 8
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 6
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - Thông b��o mời thầu Xây dựng 02 đĩa hình truyền thôn

19/02/2019
 
Thông tin chung
Số TBMT 20190214828-00 Ngày đăng tải 19/02/2019 09:18
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Hàng hóa
Bên mời thầu Z045835 - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên gói thầu Xây dựng 02 đĩa hình truyền thôn
Tên dự toán mua sắm Dự án VnSAT
Nguồn vốn Vốn vay hiệp hội phát triển quốc tế (IDA)
Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 3
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức đấu thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn Chọn nhà thầu trong nước

Hình thức nhận HSDT Đấu thầu không qua mạng
Thời gian bán HSMT từ ngày 19/02/2019 09:18 Đến ngày 28/02/2019 14:00
Địa điểm Phòng 705 - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Giá bán Miễn phí
Thời điểm mở thầu 28/02/2019 14:30
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do