• tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Ảnh 9
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Ảnh 8
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 1
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 6
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Ảnh 5
 • Ảnh 3
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

Da VnSAT - PCU Thông báo gia hạn thời gian mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói mua nguyên vật liệu hóa chất - HH03-VL

24/08/2020

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản  vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: Cr 5704-VN

 

Tiêu đề Hợp đồng: Mua nguyên vật liệu, hóa chất

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): HH03-VL

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Mua nguyên vật liệu, hóa chất. Số hiệu: HH03-VL

 

2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam gia hạn thời gian mời chào giá số TBMT: 20200833047 – 01 ngày 12/08/2020 cho gói thầu: Mua nguyên vật liệu, hóa chất. Số hiệu: HH03-VL

 

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

 

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Được thành lập tối thiểu 3 năm (tức là tối thiểu từ năm 2017).

- Đã thực hiện thành công ít nhất 1 hợp đồng tương tự (về giá trị và phạm vi cung cấp như yêu cầu trong đặc tính kỹ thuật chi tiết).

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Thư mời chào giá.

 

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ bằng cách truy cập vào trang web Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

http://muasamcong.mpi.gov.vn/. Theo TBMT số 20200867905-01 ngày 25/08/2020

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tải bộ Hồ sơ chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách truy cập vào web Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn/. Theo TBMT số 20200867905-01 ngày 25/08/2020

 

7. Hồ sơ chào giá phải được gửi trực tuyến qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 08 năm 2020. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại.

 

8. Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Người nhận: Ông Đặng Minh Cường, Phó Giám đốc Dự án

Địa chỉ: phòng 207, tòa nhà HiPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: + 84 024 32121516

E-mail: vnsat@apmb.gov.vn

Trang Web: http://www.apmb.gov.vn


phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do