• Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 5
 • Ảnh 4
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo trúng thầu

DA LIFSAP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thiêt bị thí điểm hệ thống truy suất nguồn gốc gia súc

06/11/2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

      Gói thầu số 6: “Thiết bị thí điểm hệ thống truy suất nguồn gốc gia súc”  

(Số hiệu gói thầu: PCU-LIFSAP-AF-06-HH-2017)

Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung  

 

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-DANN-KHKT ngày 03/11/2017 ngày 05/10/2017 của Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: “Thiết bị thí điểm hệ thống truy suất nguồn gốc gia súc” thuộc Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung;

Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung (LIFSAP- AF) thông báo cho các đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu trên với nội dung như sau:

1.      Đơn vị trúng thầu:

         -            Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại và Dịch vụ Đại Dương; Địa chỉ: Số 518, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm Hà Nội.

         -             Giá trúng thầu: : 6.019.239.000 (Sáu tỷ không trăm mười chín triệu hai trăm ba mươi chín nghìn đồng) đã bao gồm tất cả các loại thuế và lệ phí có liên quan theo quy định.

         -            Nguồn vốn: IDA (vốn vay WB)

         -            Thời gian thực hiện hợp đồng: 55 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

         -            Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.      Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu:

TT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty Cổ phần Thiết bị Alpha Việt Nam

Không phải Nhà thầu có Giá đánh giá thấp nhất

2

Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư Nông nghiệp Minh Anh

Không phải Nhà thầu có Giá đánh giá thấp nhất

Ban quản lý Trung ương dự án LIFSAP -AF thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết./.

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do