• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Ảnh 4
 • Ảnh 8
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 10
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 1
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 9
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo trúng thầu

DA CRSD - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thiết bị cho viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3

04/12/2017

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu Thiết bị cho Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3 – Giai đoạn 2 (PR.26/ERIA3-2/PCU)

Thuộc dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

 

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-DANN-KHKT ngày 30/11/2017 của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu Mua sắm Thiết bị cho Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3 – Giai đoạn 2 (PR.26/ERIA3-2/PCU) - Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)”, Ban Quản lý Trung ương dự án CRSD thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1.                              Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

- Liên danh Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam và Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam.

- Địa chỉ: Minh Hòa 2, Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội. Điện thoại: 02466844282; Fax: 02437349267.

- Giá trúng thầu: 5.930.000.000 VNĐ (Năm tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng) (giá đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, vận hành chạy thử, đào t���o, hướng dẫn sử dụng và phí bảo hành trong thời gian cam kết).

- Nguồn vốn: IDA (vốn vay WB);

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2.     Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu:

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty TNHH Chế tạo máy Việt Nam

Đề xuất kỹ thuật không đạt yêu cầu của HSMT

2

Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất

Giá dự thầu cao hơn Nhà thầu trúng thầu

Ban quản lý Trung ương dự án CRSD thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết./.

 

 

 

TUQ. TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

                               Phạm Ngọc Sao

q
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do