• Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 6
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Ảnh 4
 • Ảnh 8
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động APMB
Thông báo trúng thầu

DA LCASP - Th��ng báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 35

11/06/2018
 

KẾT QUẢ CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp

Tên gói thầu: Gói số 35: Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân di động để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ quy mô nhóm hộ cho Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định và Lào Cai.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Văn bản phê duyệt: số 989/QĐ-DANN-KHKT ngày 29/5/2018 của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp.

Đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu cả 2 lô

Tên nhà trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Minh Châu

Địa chỉ: 787 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 36422671

Fax: (84-24) 36422864

-      Lô 1: Bắc Giang:

Giá trúng thầu: 2.801.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm linh một triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn./.) bao gồm tất cả loại thuế và phí theo quy định.

-      Lô 3: Bình Định:

Giá trúng thầu: 1.611.400.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn./.) bao gồm tất cả loại thuế và phí theo quy định.

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do