• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Ảnh 4
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Ảnh 7
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 10
 • Ảnh 1
 • Ảnh 6
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

P. Tài chính - Hội nghị thúc đẩy giải ngân các dự án ODA Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

11/10/2017

HỘI NGHỊ

THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ODA

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP


Nhằm nâng cao năng lực quản lý thực hiện dự án nói chung và quản lý tài chính kế toán nói riêng, kip thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tài chính kế toán của các dự án thuộc Ban, được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hôm nay ngày 10/10/2017 tại Ba Vì - Hà Nội, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tổ chức “Hội nghị thúc đẩy giải ngân các dự án ODA thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp”.

Tham dự Hội nghị, có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, A86 Bộ Công an, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, một số Ban QLDA tỉnh và Ngân hàng phục vụ:

1.               Bộ Tài chính

-         Ông Nguyễn Thế Hiển, Chuyên viên Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại;

-         Bà Nguyễn Lê Anh Phương, Chuyên viên Vụ HCSN.

2.               Kho bạc NN Trung ương

-         Ông Nguyễn Thái Hà: Giám đốc sở GD

-         Ông Dương Tiến Dũng: Phó TP KSC

-         Bà Trần Thị Định - TP Vụ KSC

-         Ông Lê Anh Phương: Chuyên viên

3.               Bộ Nông nghiệp và PTNT

-         Ông Phạm Văn Hưng: Vụ trưởng Vụ Tài chính

-         Ông Dương Tiến Chung: Phó cục trưởng Cục QLXDCT

-         Cùng lãnh đạo phòng và chuyên viên của các vụ TC, HTQT, cục QLXDCT.

4.               A86, Bộ Công an:

-         Ông Phạm Thái Bình: Phó TP

5.               Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

-         Ông Lê Văn Hiến: Trưởng ban

-         Ông Nguyễn Thế Hinh: Phó trưởng ban

-         Ông Nguyễn Tiến Dũng: Phó trưởng ban

-         Ông Tôn Thất Sơn Phong: Phó trưởng ban

-         Cùng đại diện 04 phòng chuyên môn, lãnh đạo và cán bộ 8 Ban QLDA Trung ương

6.               Ban quản lý dự án MNPB tỉnh: Bắc Giang, Sơn La, Thái Nguyên; CRSD, LIFSAP tỉnh Thanh Hóa.

7.               Ngân hàng phục vụ các dự án: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội.

(Ban có mời đại diện Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ KHĐT, Vụ KH - Bộ NN&PTNT, song vì lý do công tác đột xuất nên đại diện các đơn vị không tham dự hội nghị được).

Thay mặt lãnh đạo Ban, ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày “Báo cáo tình hình thực hiện dự án của Ban”, Báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được của các dự án thời gian qua, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống người dân. Tuy nhiên, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật Đầu tư công và năm 2017 là năm đ���u thực hiện Luật Ngân sách 2015 vì vậy, trong triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để các dự án triển khai được thuận lợi, hoàn thành kế hoạch vốn được giao, đáp ứng tiến độ dự án, Ban đề xuất kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan 6 giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải ngân, ghi thu - ghi chi, việc thực hiện thông tư 58/2016/TT-BTC, công tác kiểm soát chi đối với các gói thầu tư vấn, bổ sung kế hoạch vốn 2017, công tác kiểm toán, thanh tra ...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Hiến, Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã cảm ơn sự hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện của các đơn vị có liên quan, đặc biệt là các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ KH và ĐT, các nhà tài trợ, các địa phương, các đơn vị có liên quan đã luôn phối hợp tốt, tạo điều kiện để các dự án thực hiện đáp ứng tiến độ. Đồng thời, để công tác quản lý dự án nói chung và công tác quản lý TCKT nói riêng trong thời gian tới được tốt hơn, ông Lê Văn Hiến đề nghị:

-         Kho bạc NNTW hướng dẫn thêm công tác ghi thu - ghi chi cho KBNN các tỉnh,đề nghị Bộ TC hướng dẫn Sở TC các tỉnh mở tabmis nhập dự toán kế hoạch 2017. Hướng dẫn, tạo cơ chế để các CPMU và PPMU phối hợp với Kho bạc NN thực hiện kiểm soát chi được thuận lợi.

-         Đề nghị Bộ Tài chính, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, báo cáo Chính phủ trình UBTV Quốc hội sớm xử lý dứt điểm số liệu ghi thu - ghi chi còn tồn đọng từ năm 2016 trở về trước.

-         Đề nghị các dự án phối hợp với Kho bạc NN và Cục QL Nợ và TCĐN trong việc rà soát số liệu ghi thu - ghi chi, đảm bảo đầy đủ chính xác, kịp thời.

-         Các dự án, các Phòng chuyên môn tham mưu cho Ban đề xuất cơ quan có thẩm quyền về bố trí Kế hoạch vốn năm 2018, đáp ứng tiến độ dự án.

-         Đề nghị Vụ Tài chính - Bộ NN-PTNT và Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính giải quyết kịp thời công tác xử lý tài sản của các dự án kết thúc.

-         Đề nghị các cơ quan tham mưu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ các giải pháp tạo thuận lợi trong việc điều chỉnh FS khi sử dụng vốn kết dư của Dự án và ban hành văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự toán các gói thầu tư vấn của các dự án

Hội nghị sẽ kéo dài trong thời gian 02 ngày, từ ngày 10 - 11/10/2017.

                             Phòng Tài chính kế toán - Ban quản lý các dự án Nông nghiệpĐoàn đi thăm di tích lịch sử cách mạng K9

Nguồn: Đỗ Hữu Đán - Phó trưởng phòng TCKT
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do