• Ảnh 9
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 8
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 5
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 4
 • Ảnh 11
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 1
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động APMB
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Lễ trao thẻ công chức, viên chức cho cán bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

04/07/2017
 Sáng ngày 4/7/2017, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về Quy định về quản lý sử dụng thẻ đối với cán bộ công chức, viên chức và Quy định về văn hóa công sở. Phòng tổ chức - hành chính đã tổ chức lễ trao thẻ công chức, viên chức.

(Đồng chí Lê Văn Hiến - Trưởng Ban nhận thẻ Công chức của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp)

(Các đồng chí lãnh đạo Ban nhận thẻ công chức)

(Đại diện cán bộ các Chương trình/Dự án)

(Đại diện các phòng Chuyên môn nghiệp vụ)
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do