• Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 4
 • Ảnh 1
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 9
 • Ảnh 11
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Ảnh 8
 • Ảnh 2
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Tin Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Lễ trao thẻ công chức, viên chức cho cán bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

04/07/2017
 Sáng ngày 4/7/2017, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về Quy định về quản lý sử dụng thẻ đối với cán bộ công chức, viên chức và Quy định về văn hóa công sở. Phòng tổ chức - hành chính đã tổ chức lễ trao thẻ công chức, viên chức.

(Đồng chí Lê Văn Hiến - Trưởng Ban nhận thẻ Công chức của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp)

(Các đồng chí lãnh đạo Ban nhận thẻ công chức)

(Đại diện cán bộ các Chương trình/Dự án)

(Đại diện các phòng Chuyên môn nghiệp vụ)
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do