• Ảnh 2
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 7
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Ảnh 5
 • Ảnh 3
 • Ảnh 10
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ngành NN&PTNT
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

DA LCASP - Hội thảo “Đánh giá công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại

14/12/2017

Ngày 07-08/12/2017, Cục Chăn nuôi phối hợp với Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) thuộc Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức Hội thảo “Đánh giá công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích Hội thảo là đánh giá hiện trạng môi trường chăn nuôi và đề xuất các giải pháp công nghệ và chính sách về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi trên quy mô toàn quốc. Hội thảo có sự tham gia của 32 Sở Nông nghiệp và PTNT phía Nam, đại diện các Cục, Vụ, Viện,… thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện các doanh nghiệp, chủ trang trại chăn nuôi các tỉnh, và các đơn vị có liên quan.

Kết quả, Hội thảo đã đề xuất các nội dung nghiên cứu, cải tiến công nghệ phục vụ quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi quy mô trang trại, bao gồm: (i) nghiên cứu xây dựng các quy trình chăn nuôi tiết kiệm nước; (ii) công nghệ khí sinh học cải tiến cho chăn nuôi quy mô nhỏ và một số công nghệ bổ trợ khác nhằm khắc phục các hạn chế về quá tải hầm khí sinh học; (iii) các thiết bị giúp sử dụng hết khí ga sinh ra từ các hầm khí sinh học; (iv) công nghệ tách chất thải rắn từ phân lỏng do chăn nuôi quy mô công nghiệp sử dụng nhiều nước tạo ra nhằm xử lý hiệu quả hơn nước thải từ các trang trại chăn nuôi,....

Về mặt chính sách, Hội thảo đã thống nhất đề xuất chính sách khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ sinh học có nguồn gốc từ chất thải chăn nuôi nhằm thay thế phân hóa học nhập khẩu. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định về xả thải chăn nuôi phù hợp hơn với điều kiện thực tế của các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam.
Một số ảnh hội nghị:

Description: 25346395 2014131758604133 255478675 o

 


 


 


 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do