• Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Ảnh 11
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • Ảnh 1
 • Ảnh 4
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 2
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 8
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ngành NN&PTNT
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

VnSAT - Ban qu���n lý các dự án Nông nghiệp tổ chức đoàn công tác thăm mô hình tưới tiết kiệm tại Phú Thọ

23/11/2018
Sáng 23/11 tại Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức đoàn công tác tìm hiểu về hệ thống tưới tiết kiệm để áp dụng cho cây cafe của dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tài Việt Nam (VnSAT).
Thành phần đoàn công tác có ông Lê Văn Hiến - Trưởng Ban, Giám đốc dự án VnSAT; Các phòng Chuyên môn/nghiệp vụ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; đại diện lãnh đạo dự án VnSAT trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên.
Tại đây đoàn đã thăm mô hình tưới tiết kiệm trên cây bưởi, do tư vấn của Dự án đã triển khai thí điểm tại tỉnh Phú Thọ.

Một số hình ảnh đoàn công tácphim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do