• Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 7
 • Ảnh 6
 • Ảnh 11
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 4
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Hội nghị đánh giá giữa kỳ dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

14/12/2018

Chiều nay 14/12 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã chủ trì Hội nghị Đánh giá giữa kỳ dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).
Thành phần gồm có: đại diện Ngân hàng Thế giới; Đại diện Ngân hàng Nhà nước; Đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư; Đại diện Bộ Tài chính; Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế iRRI; Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; Ban quản lý dự án VnSAT các Tỉnh/Thành phố; Cùng các cơ quan liên quan khác.

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA/WB) và Chính phủ Việt Nam ký ngày 9/7/2015 và có hiệu lực ngày 3/12/2015 với thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 31/12/2020.
Phạm vi hoạt động dự án: 13 tỉnh thành phố bao gồm: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; Ngoài ra có 7 tỉnh thí điểm  tham gia thực hiện Hợp phần A là: Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Đồng Tháp, Lâm Đồng.
Nội dung các hợp phần dự án: 04 hợp phần
+ Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp;
+ Hợp phần B: Phát triển lúa gạo bền vững;

+ Hợp phần C: Phát triển cà phê bền vững,;
+ Hợp phần D: Quản lý dự án;

Với mục tiêu phát triển của dự án: Góp phần triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua tăng cường năng lực thể chế của Ngành; đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê ở hai vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của Việt Nam là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
Về cơ bản dự án đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật; Tuy nhiên kế hoạch giải ngân năm 2018 còn thấp chưa đáp ứng như kỳ vọng.
Trong báo cáo Hội nghị, dự án cũng nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các khó khăn của Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cấp trung ương:

Một số nội dung hỗ trợ kỹ thuật chưa được phê duyệt:

+ Quá trình phê duyệt nội dung Quy hoạch cảnh quan cà phê kéo dài và thay đổi nhiều lần: Theo ý kiến của Bộ, nội dung chuyển sang cho phân Viện miền nam thuộc NIAPP thực hiện, hiện đã chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Bộ, do có sự sai khác với bản WB cho NOL nên dự án đã gửi WB xem xét ngày 18/10 và có thư nhắc lại ngày 29/10/2018, Sẽ trình Bộ phê duyệt sau khi WB cho NOL.

+ Hoạt động điều tra, đánh giá thực trạng sơ chế, chế biến bảo quản sau thu hoạch lúa gạo và đề xuất giải pháp (NIAPP): Viện NIAPP đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng thẩm định và gửi Bộ xem xét phê duyệt ngày 5/11/2018. Đề nghị Vụ HTQT xem xét trình Bộ phê duyệt.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các đơn vị HTKT:

Hiện tại có 2 đơn vị là cục TT và Viện Lúa gặp khó khăn chưa thực hiện được liên quan việc ủy quyền mua sắm, đề nghị Trưởng ban giao đơn vị thực hiện trình Bộ theo quy định hiện hành.

Về Tiến độ giải ngân vốn giao năm 2018 thấp:

Do tiến độ các tiểu dự án cơ sở hạ tầng của các tỉnh trao thầu chậm hơn so với kế hoạch dự kiến, qua rà soát vốn giao kế hoạch năm 2018 dự kiến dư khoảng 327 tỷ đồng. Đề xuất:

+ Để đảm bảo tiến độ giải ngân phần khối lượng đã rà soát, đề nghị các tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ các tiểu dự án đợt 1, đẩy nhanh các thủ tục đấu thầu theo đúng các mốc kế hoạch đã đăng ký, đẩy nhanh thủ tục tạm ứng ngay khi trao thầu xây lắp. Giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công, nghiệm thu AB theo kế hoạch để đảm bảo khối lượng giải ngân.

+ Các cán bộ hạ tầng của CPMU được phân công theo dõi chặt chẽ tiến độ của các tỉnh, kịp thời phát hiện các khó khăn, chậm trễ, báo cáo lãnh đạo để hỗ trợ các tỉnh.

+ Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh vốn giao năm 2018 cho dự án, cắt giảm khoảng 327 tỷ đồng.

Về Công tác kế hoạch:

Kế hoạch năm 2018: Sau khi rà soát chi tiết tiến độ các hoạt động với các ban quản lý dự án thành phần, do khả năng giải ngân không hết vốn IDA Bộ giao năm 2018, CPMU đã có tờ trình 237/TTr-VnSAT ngày 30/10/2018 gửi APMB xem xét trình Bộ cắt giảm vốn giao, đề nghị APMB xem xét trình có văn bản trình Bộ.

Kế hoạch tổng thể dự án: Sau 3 năm thực hiện dự án, đến nay một số nội dung trong kế hoạch tổng thể cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án, CPMU đã tổng hợp đề xuất từ các ban quản lý dự án thành phần và có tờ trình 238/TTr-VnSAT ngày 30/10/2018 gửi APMB phương án điều chỉnh KHTT. Đề nghị Ban xem xét trình Bộ điều chỉnh. 

Về Quỹ hỗ trợ tiếp cận tín dụng:

Theo thiết kế, dự án bố trí khoản kinh phí để thực hiện Quỹ Hỗ trợ tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, tại văn bản số 3234/BTC-QLN ngày 13/3/2017, Bộ Tài chính đã có ý kiến “đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT trao đổi với WB hủy Hợp phần Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm hỗ trợ các hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm và điều chỉnh lại văn kiện dự án”.

Kiến nghị: Bộ, World Bank xem xét, có ý kiến chỉ đạo sau đoàn đánh giá giữa kỳ dự án vào tháng 12/2018.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng - Lê Quốc Doanh đánh giá cao những đóng góp của Dự án trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp đặc biệt là 2 mặt hàng xuất khẩu chính là Lúa gạo và Cà Phê. Tuy nhiên Dự án cần nỗ lực hơn nữa đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đã đặt ra; Đồng thời cũng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ cùng Dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tích kiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị:phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do