• thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Ảnh 4
 • Ảnh 8
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Ảnh 1
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ngành NN&PTNT
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Chương trình công tác của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về chuẩn bị Dự án hỗ trợ phát triển ngành hàng Điều, Tiêu và cây ăn quả

24/08/2018
Từ ngày 22 - 25/8 Ban quản lý các dự án Nông nghiệp cùng các tư vấn chuẩn bị đề xuất dự án Phát triển ngành Điều, Hồ tiêu và Cây ăn quả có chương trình làm việc với các đơn vị để tìm hiểu và xây dựng đề xuất dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đoàn dự kiến làm việc cùng Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, Đắc Lắc, các Hiệp hội Điều, Hồ tiêu về tình hình phát triển ngành hàng Điều, Hồ tiêu, Cây ăn quả và nhu cầu vốn cho các ngành hàng này.

Thành phần đoàn công tác gồm có ông Lê Văn Hiến - Trưởng Ban; ông Dương Văn Xanh và ông Nguyễn Thức Thi - Tư vấn chuẩn bị Dự án cùng các thành viên liên đoàn công tác.

Tại Đồng Nai, Đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển Điều và Tiêu của Tỉnh; Tình hình trần nợ công của Tỉnh đến năm 2017; Nhu cầu vốn và bố trí sử dụng vốn để phát triển sản xuất và chế biến Điều, Tiêu, cây ăn quả; Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp chế biến Điều, Tiêu, Cây ăn quả trên địa bàn Tỉnh; Đồng thời đoàn cũng thăm thực địa mô hình Hợp tác xã An Viên huyện Trảng Bàng - Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi thăm thực địa tại Trảng Bàng - Đồng Nai, đoàn công tác sẽ làm việc cùng Hiệp hội Điều, Tiêu về tình hình chung trong công tác chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ, những thuận lợi và khó khăn; Nhu cầu vốn cho tái canh, phục hồi cơ sở sản xuất giống và chế biến ngành.

Kết thúc ngày 24/8 đoàn sẽ di chuyển lên Đăk Lak và làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT đồng thời thăm thực địa các vùng trồng Điều, Hồ Tiêu và cây ăn quả trên địa bàn Tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn công tác:
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do