• Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 4
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 2
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ngành NN&PTNT
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Dự án VnSAT - Họp giao ban 5 tỉnh Tây Nguyên về tiến độ thực hiện hợp phần Cà phê

30/09/2019

Giao ban đôn đốc tiến độ thực hiện hợp phần cà phê Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam


(ông Cao Thanh Sơn - PGD Dự án trình bày báo cáo tại buổi làm việc)

Sáng nay 27/9/2019 tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức cuộc hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn các hoạt động thúc đẩy giải ngân 4 tháng cuối năm 2019 dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)

Đến dự và chủ trì cuộc họp có ông Lê Văn Hiến – Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc dự án; Chuyên viên các phòng Chuyên môn/nghiệp vụ - Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; Đại diện ban quản lý trung ương dự án VnSAT; Lãnh đạo các sở NN&PTNT 5 tỉnh Tây Nguyên; Ban quản lý dự án VnSAT – 5 tỉnh Tây Nguyên; Viện khoa học kỹ thuật nông lâm Tây Nguyên, phân viện quy hoạch nông nghiệp Nam bộ, công ty tư vấn tưới tiết kiệm VTAS; Cùng một số cơ quan liên quan khác.

Mở đầu buổi làm việc, ông Cao Thanh Sơn – Phó giám đốc dự án trình bày tóm tắt báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện hợp phần Cà Phê 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 4 tháng cuối năm 2019.       

Kết quả thực hiện giải ngân đến tháng 9/2019

Giải ngân vốn kế hoạch năm 2019

Năm 2019, phần vốn IDA của 5 tỉnh Tây Nguyên được giao 167 tỷ đồng (bao gồm 165 tỷ đồng vốn năm 2019 và 2,1 tỷ đồng vốn năm 2018 kéo dài). Đến  tháng 9/2018 đã giải ngân tổng số 23,3 tỷ đồng, trong đó: Vốn IDA là 4,7 tỷ đồng (3 % kế hoạch được giao), vốn đối ứng chính phủ là 14,2 tỷ đồng (55% kế hoạch được giao), vốn tư nhân là 4,2 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân từ đầu dự án

Từ đầu dự án đến tháng 9/2019, 5 tỉnh Tây Nguyên giải ngân tổng số 207,7 tỷ đồng. Trong đó: vốn IDA là 143,6 tỷ đồng (đạt 24% so với KH tổng thể), vốn đối ứng là 52,3 tỷ đồng (đạt 27% so với KHTT), vốn tư nhân là 11,7 tỷ đồng.

KẾ HOẠCH ĐẾN HẾT NĂM 2019

2.1. Kế hoạch vốn

Theo kế hoạch vốn IDA được giao, các tỉnh Tây Nguyên được giao tổng số 167 tỷ đồng, bao gồm 165 tỷ đồng vốn IDA giao năm 2019 và 2,1 tỷ đồng vốn IDA kéo dài từ năm 2018.

2.2. Các hoạt động chính triển khai đến hết năm 2019

- Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng hoạt động, theo từng tháng;

- Nghiệm thu, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các tiểu dự án đợt 1;

- Thực hiện trình phê duyệt BCKTKT, các thủ tục đấu thầu và triển khai thi công các tiểu dự án cơ sở hạ tầng cho 48 tổ chức nông dân đợt 2;

- Tiếp tục hỗ trợ TCND/HTX về đào tạo tập huấn, nâng cao nhận thức, truyền thông nhằm nâng cao tỉ lệ áp dụng canh tác bền vững theo tiêu chí dự án; tổ chức đánh giá nội bộ theo các tiêu chí canh tác bền vững.

- Tổ chức đánh giá nội bộ mức độ đáp ứng các chỉ tiêu kết quả dự án phục vụ đoàn đánh giá dự án lần thứ 8 của WB.

* Một số khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp

1. Giải ngân thấp, giao vốn kế hoạch năm 2019 chậm

Năm 2019 các tỉnh dự án được giao vốn rất muộn (vào ngày 16/7/2019) ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án. Đến nay các tỉnh Tây Nguyên mới giải ngân được 3% vốn kế hoạch năm 2019 được giao bao gồm cả vốn kéo dài (4,7/167 tỷ đồng).

Kiến nghị: Các tỉnh lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng và tập trung triển khai công việc, bám sát tiến độ, đặc biệt là các TDA hỗ trợ TCND. Đẩy nhanh việc thanh toán/tạm ứng khối lượng đã hoàn thành, căn cứ khả năng giải ngân đến hết năm, PPMU trình UBND tỉnh điều chỉnh giảm vốn giao kế hoạch năm.

2. Về hỗ trợ hàng hóa thiết bị cho TCND:

Hiện nay, số lượng đề xuất hỗ trợ về Hàng hóa thiết bị cho TCND đợt 1 và 2 rất thấp, chậm triển khai không đáp ứng theo thiết kế dự án.

Kiến nghị: Để thực hiện được các PPMU quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực rà soát nhu cầu của các TCND, tìm kiếm phối kết hợp với các chương trình khác của tỉnh hoặc kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết  hỗ trợ cho TCND một phần vốn đối ứng.

3. Tiến độ điều chỉnh FS, Kế hoạch tổng thể chậm, chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế dự án

Sau hơn 3 năm triển khai dự án, một số hoạt động và thiết kế dự án không còn phù hợp, từ cuối năm 2018, Ban quản lý TW đã tổng hợp nhu cầu điều chỉnh của các tỉnh và trình các đơn vị xem xét. Tuy nhiên quá trình điều chỉnh mất rất nhiều thời gian, phải xin ý kiến các đơn vị trong và ngoài Bộ, trong khi đó các quy định về ODA có nhiều thay đổi, việc điều chỉnh các nội dung của dự án đến nay chưa thực hiện xong.

4. Công tác nghiệm thu, bàn giao các tiểu dự án:

Hiện nay nhiều tiểu dự án đã hoàn thành việc xây lắp, tuy nhiên việc nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng chậm.

Kiến nghị: PPMU các tỉnh đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, bàn giao và thực hiện theo đúng các quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

Một số hình ảnh buổi làm việc

 

(Ông Lê Văn Hiến - Giám đốc dự án phát biểu chỉ đạo buổi làm việc)


 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do