• Tập huấn Dự án CRSD
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 2
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 9
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 11
 • Ảnh 4
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Ngành NN&PTNT
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

14/05/2019
 Sáng nay tại trường quản lý cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã phối hợp cùng trưởng tổ chức lớp "Tập huấn quản lý dự án đầu tư xây dựng" và lớp "tập huấn giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng"

Thành phần tham gia lớp học là các lãnh đạo Ban, Chuyên viên các phòng Chuyên môn/ Nghiệp vụ; cán bộ chủ chốt tại các Chương trình/Dự án.
Nội dung chương trình tập huấn dự án đầu tư xây dựng:
Chuyên đề 1 Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chuyên đề 2: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 3: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 4: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 5: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 6:  Quản lý án toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 7: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Đối với tập huấn nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án:
Chuyên đề 1:  Dự án, chu kỳ dự án và quản lý dự án

Chuyên đề 2: Chuẩn bị dự án đầu tư
Chuyên đề 3: Đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Tổ chức quản lý dự án theo các lĩnh vực

Chuyên đề 5: Giám sát thực hiện dự ánChương trình tập huấn dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 14-16/5/2019 đây là một khóa đào tạo quan trọng giúp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các cán bộ chủ chốt của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.

Một số hình ảnh lớp tập huấnphim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do