• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 1
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 11
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • Hoạt động APMB
Đảng ủy

Triển khai học tập, quán triệt, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

09/01/2017
 TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII;

CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

(Toàn cảnh hội nghị)

          Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban cán sự và Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT về quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 06/01/2017, Đảng ủy Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ban.

Đồng chí Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chủ trì Hội nghị.

Hội nghị rất vinh dự được đ/c Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ về quán triệt và truyền đạt những nội dung cốt lõi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.(đ/c Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ)

Tham dự hội nghị có gần 200 cán bộ đảng viên và người lao động trong Ban.

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Ban đề nghị:

1.     Viết “Bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII”: Ban chi ủy các Chi bộ đôn đốc Đảng viên chi bộ hoàn thành Bài thu hoạch (theo mẫu trên trang Website của Ban). Hoàn thành và nộp về Đảng ủy Ban trước ngày 15/01/2017.

2.     Xây dựng “Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2017. Ban chi ủy các Chi bộ đôn đốc Đảng viên và người lao động các dự án, các Phòng chuyên môn hoàn thành và nộp “Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2017 (theo mẫu trên trang Website của Ban). Hoàn thành và nộp về Đảng ủy Ban trước ngày 15/01/2017.

 

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

Nguồn: Đ/c Đỗ Hữu Đán
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do