• Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 8
 • Ảnh 6
 • Ảnh 9
 • Ảnh 3
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 2
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 11
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hoạt động APMB
Kế hoạch đấu thầu

Thông tin tuyển dụng 01 tư vấn cá nhân trong nước về Truyền thông.của Dự án: `Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”

29/06/2015

Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) đang phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc”. Được phê duyệt vào tháng 9/2012, gồm 04 hợp phần/ kết quả chính nhằm đạt được mục tiêu tăng cường sức bền và giảm nhẹ khả năng dễ bị tổn thương của các công trình hạ tầng nông thôn tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH) và hỗ trợ khung chính sách cho phép khuyến khích phát triển hạ tầng vùng núi phía Bắc có sức bền với khí hậu.

Bộ NN&PTNT là cơ quan điều hành dự án và Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (APMB) là cơ quan thực hiện dự án. Ban Quản lý các dự án nông nghiệp đã thành lập Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) để quản lý các hợp phần dự án. (Xem Điều khoản tham chiếu để biết chi tiết bối cảnh dự án).

Xem chi tiết Điều khoản tham chiếu đính kèm tại đây

Địa chỉ: Văn phòng dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

P202, Tầng 2, Tòa nhà B, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Mã bưu điện: +84)

Email:   pcrinmp@apmb.gov.vn


Nguồn: Dự án PTCSHTNTBV các tỉnh Miền núi phía Bắc
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do