• thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 10
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 8
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • Ảnh 6
 • Ảnh 11
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Kế hoạch đấu thầu

DA LIFSAP - PPMU ��ồng Nai thông báo Kế hoạch đấu thầu năm 2016

02/06/2016
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực thẩm

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:  Thư không phản đối có điều kiện của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với Kế hoạch đấu thầu năm 2016 của PPMU Đồng Nai (ngày 25/05/2016)

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Nai

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Hàng hóa

1

Hàng hóa và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh (bình phun, quần áo bảo hộ, bộ bảo hộ bằng ni lon (PPEs), hóa chất, thuốc sát trùng....) phục vụ vận hành và đánh giá mô hình LPZ thí điểm (đợt 1)

220.000.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đọan; I túi hồ sơ

20/6/2016

Trọn gói

1 tháng

2

 Hàng hóa và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; và hàng hóa và thiết bị kiểm dịch thịt (đối với chợ và cơ sở giết mổ)

440.000.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đọan; I túi hồ sơ

20/6/2016

Trọn gói

1 tháng

II

Xây lắp

3

 Nâng cấp Khu bán thực phẩm tươi sống Chợ Xuân Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

1.782.000.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đọan; I túi hồ sơ

25/6/206

Đơn giá cố định

3 tháng

4

 Nâng cấp Khu bán thực phẩm tươi sống Chợ Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2.628.000.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đọan; I túi hồ sơ

25/6/206

Đơn giá cố định

3 tháng

5

 Nâng cấp Khu bán thực phẩm tươi sống Chợ Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

3.929.000.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đọan; I túi hồ sơ

25/6/206

Đơn giá cố định

3 tháng

Tổng giá các gói thầu

 8.999.000.000 VND, bằng chữ: tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu

 

Đồng Nai ngày 01 tháng 06 năm 2016

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

 


Nguồn: LIFSAP Đồng Nai
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do