• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 11
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 6
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 9
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 7
 • Ảnh 1
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Kế hoạch đấu thầu

DA VnSAT - Thông báo danh sách các gói thầu thuộc diện kiểm tra trước

01/08/2018
CPMU gửi công văn số 1406/DANN-KHKT ngày 27/7/2018 về việc: Thông báo danh sách các gói thầu thuộc diện kiểm tra trước theo Thông tư 39/2015/TT_BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. (Chi tiết theo file đính kèm)
CPMU thông báo tới PPMU các tỉnh để biết và thực hiện.

►File đính kèm
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do