• Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Ảnh 4
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 10
 • Ảnh 5
 • Ảnh 8
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 11
 • Ảnh 1
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 7
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ngành NN&PTNT
Kế hoạch đấu thầu

DA LIFSAP - PPMU Thái Bình thông báo kế hoạch đấu thầu

20/09/2017
 

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số TB-LIFSAP-AF-08-XL-2017 Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Dương, xã Bình Định, huyện Kiến Xương

2.060.736.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu số TB-LIFSAP-AF-09-XL-2017 Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Hiếu, xã Thụy Quỳnh và chợ Cầu, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy

4.239.627.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

90 ngày

3

Gói thầu số TB-LIFSAP-AF-10-XL-2017 Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Chùa, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

1.813.841.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

90 ngày

4

Gói thầu số TB-LIFSAP-AF-11-XL-2017 Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Diễn, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà

2.495.112.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

90 ngày

5

Gói thầu số TB-LIFSAP-AF-12-XL-2017 Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Giắng, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

1.818.569.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

90 ngày

6

Gói thầu số TB-LIFSAP-AF-13-XL-2017 Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Rét, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ

2.614.998.000

IDA

Chào hàng cạnh tranh

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

90 ngày

Tổng giá các gói thầu

15.042.883.000

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do