• Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 6
 • Ảnh 3
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Ảnh 7
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Ảnh 4
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Kế hoạch đấu thầu

DA LIFSAP - Thông báo kế hoạch đấu thầu năm 2016 của PPMU Hà Nội

02/06/2016

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU NĂM 2016

Của Ban Quản lý dự án LIFSAP Hà Nội

STT

Số hiệu gói thầu

Tên và nội dung gói thầu

Giá gói thầu dự kiến (Triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian đấu thầu dự kiến

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

TƯ VẤN

1

HN-LIFSAP-AF-01-TV-2016

Tư vấn kỹ thuật cho các nhóm về phát triển GAHP

633,6

IDA

IC

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Theo thời gian

24 tháng

2

HN-LIFSAP-AF-02-TV-2016

Tư vấn trong nước tăng cường hệ thống quản lý kinh doanh cho các Tổ hợp tác/hợp tác xã

633,6

IDA

IC

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Theo thời gian

24 tháng

II

HÀNG HÓA

1

HN-LIFSAP-AF-01-HH-2016

Cung cấp hàng hóa và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; Tăng cường chất lượng giống vật nuôi; Và hàng hóa, thiết bị kiểm dịch thịt (Đối với chợ và cơ sở giết mổ)

660,0

IDA

SH

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Trọn gói

10 ngày

2

HN-LIFSAP-AF-02-HH-2016

Chiến dịch truyền thông xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm giai đoạn 2016 - 2018

6.600,0

IDA

NCB

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Trọn gói

24 tháng

3

HN-LIFSAP-AF-03-HH-2016

Cung cấp hàng hóa thiết bị cho các chợ thực phẩm tươi sống

660,0

IDA

SH

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Trọn gói

10 ngày

III

XÂY LẮP

1

HN-LIFSAP-AF-01-XL-2016

Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải)  của chợ Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

6.550,0

IDA

NCB

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Đơn giá cố định

120 ngày

2

HN-LIFSAP-AF-02-XL-2016

Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải)  của chợ Nỷ, huyện Sóc Sơn

6.350,0

IDA

NCB

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Đơn giá cố định

120 ngày

3

HN-LIFSAP-AF-03-XL-2016

Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải)  của chợ Kim Bài, huyện Thanh Oai

2.600,0

IDA

SH

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Đơn giá cố định

90 ngày

4

HN-LIFSAP-AF-04-XL-2016

Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống (xây dựng sàn mái, hệ thống cung cấp nước, xử lý chất thải)  của chợ Cá, huyện Chương Mỹ

3.200,0

IDA

SH

Một túi hồ sơ

Năm 2016

Đơn giá cố định

90 ngày

Nguồn: Dự án LIFSAP Hà Nội
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do