• tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Ảnh 4
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 11
 • Ảnh 6
 • Ảnh 8
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Ảnh 10
 • Ảnh 1
 • Ảnh 9
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA LCASP - Thông báo mời thầu Gói thầu số 35: Mô hình sử dụng máy tách phân di động để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ quy mô nhóm hộ

10/04/2018

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp

Gói thầu số 35: Mô hình sử dụng máy tách phân di động để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ quy mô nhóm hộ cho Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định và Lào Cai.

Gói thầu gồm 02 lô:

1.     Lô 1: Bắc Giang

2.     Lô 3: Bình Định

-         Giá trị bảo đảm dự thầu:

1.     Lô 1: Bắc Giang: 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng chẵn./.)

2.     Lô 3: Bình Định: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng chẵn./.)

-         Thời gian thực hiện Hợp đồng: 18 tháng

-         Nguồn vốn: ADB

-         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

-         Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

-         Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 13/4/2018 đến 09h00 ngày 14/5/2018 (trong giờ hành chính)

-         Địa điểm: Phòng 804, tầng 8, tòa nhà Liên Cơ 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

-         Giá bán 1 bộ hồ sơ: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

-         Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 14/5/2018

-         Thời điểm mở thầu: 09h00 ngày 14/5/2018

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do