• Ảnh 5
 • Ảnh 7
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 1
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 11
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA LIFSAP - PPMU Đồng Nai thông báo mời thầu - In ấn tài liệu, pa no, tạp dề truyền thông và hàng hóa thiết bị đối với chợ thực phẩm

29/06/2018
 1.Tên gói thầu: In ấn tài liệu, pa no, tạp dề truyền thông và hàng hóa thiết bị đối với chợ thực phẩm

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 675.204.000 VND

- Nội dung chính của gói thầu:

In ấn tài liệu, lắp đặt pano, cung cấp tấm lưới Inox bàn bán thịt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Tên dự án: Khỏan vay bổ sung - Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP)

3. Nguồn vốn: IDA

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đọan một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2018 đến trước 08 giờ, ngày 04 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tầng 2-Sở Nông nghiệp và PTNT – Đường Đồng Khởi – P.Tân Hiệp, Tp Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai

 ĐT/fax/email: 02518878020/Fax:02518878020/lifsapdongnai@dongnai.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu:  08 giờ, ngày 04 tháng 7 năm 2018;

11. Thời điểm mở thầu:  08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 7 năm 2018./

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do