• Hệ thống Biogas
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 4
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 11
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMU Tiền Giang thông báo mời thầu gói Tài liệu truyền thông (HH27)

06/07/2018

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NN BỀN VỮNG TỈNH TIỀN GIANG

Khoản tài trợ số Cr.5704-VN

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(HÀNG HÓA)

- Tên dự án: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang thuộc Hiệp định tín dụng số Cr.5704-VN ký ngày 09 tháng 7 năm 2015 giữa Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) về Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

- Tên Hợp đồng: Tài liệu Truyền thông (HH27) thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang.

- Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): HH27.

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng gói thầu Tài liệu truyền thông (HH27) thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang.

2. Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Tài liệu truyền thông (HH27) thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang.

Loại công trình: Hàng hóa.

Bao gồm các danh mục: Sản xuất chuyên đề; Sản xuất Phóng sự; Sản xuất chương trình hỏi đáp truyền hình; Sản xuất phóng sự phát thanh; Viết bài đăng trên báo điện tử; Thiết kế in ấn lắp đặt pano tấm lớn, poster; Thiết kế in ấn tờ rơi, sổ tay kỹ thuật của dự án, sổ nhật ký đồng ruộng.

Địa điểm bàn giao: thành phố Mỹ Tho, huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thời gian thực hiện: 240 ngày.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) được quy định trong hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

* Doanh thu bình quân hàng năm:

Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất (2015,2016,2017) bằng 4.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Trong trường hợp nhà thầu Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của thành viên đứng đầu liên danh phải đáp ứng 40 phần trăm (%) của yêu cầu và thành viên còn lại phải đáp ứng 25  phần trăm (%) của yêu cầu. Nhà thầu sẽ sử dụng mẫu FIN-2 ở Chương IV, Biểu mẫu dự thầu.

* Nguồn lực tài chính

Bằng cách sử dụng mẫu FIN – 3, Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là 600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

* Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự:

- Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 03 (ba) hợp đồng truyền thông thuộc lĩnh vực Nông nghiệp đã được thực hiện thành công trong vòng 03 (năm 2015,2016,2017) năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 1.700.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm triệu đồng). Tính chất tương tự phải dựa trên quy mô, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc đặc tính khác như mô tả trong Chương VII (Phạm vi Yêu cầu) bao gồm đầy đủ các hoạt động chính hoặc các hạng mục thuộc hợp đồng tương tự cụ thể như sau:

a) Sản xuất các chuyên đề/phóng sự/chương trình truyền hình về hoạt động nông nghiệp.

b) Sản xuất các bài viết trên báo về hoạt động nông nghiệp.

c) Thiết kế, in ấn và lắp đặt: Pano; Poster.

d) Thiết kế, in ấn Tài liệu truyền thông/sổ tay/nhật ký.

            * Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang; ông Trần Hoàng Hân – Phó Giám đốc Dự án; Điện thoại: 02733998877; Email: hoanghan2013@gmail.com và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính: Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ dự thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là: 2.000.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng) Phương thức thanh toán là: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (nếu nhà thầu yêu cầu và nhà thầu phải trả chi phí).

            Trường hợp Hồ sơ mời thầu phát hành qua đường bưu điện (theo yêu cầu của nhà thầu) thì nhà thầu nộp lệ phí mua Hồ sơ vào tài khoản của Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang, số: 9552.2.7491010.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang và nhà thầu phải trả chi phí chuyển bưu kiện. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc trước 14 giờ, ngày 06 tháng 8 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2018.

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

            Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ: Khu phố Trung Lương – Phường 10 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang.

Người nhận: Ông Trần Hoàng Hân – Phó Giám đốc Dự án.

Số điện thoại:  02733998877

Địa chỉ e-mail: hoanghan2013@gmail.com

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do