• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 2
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 4
 • Ảnh 8
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

VnSAT - Cần Thơ thông báo mời Tiểu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Đại Lợi, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

04/03/2019
 Thông báo mời thầu

 1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí  Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) được tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA). Dự án được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và PTNT. Một phần khoản tài trợ Cr.5704-VN do IDA quản lý dự định dùng để chi trả cho hợp đồng Thi công xây lắp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL04-CT);

2. Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) thành phố Cần Thơ mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Thi công xây lắp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị công trình (XL05-CT). Công trình: Tiểu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị Hợp tác xã Đại Lợi, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

- Quy mô công trình :

Cống kết hợp trạm bơm là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV. Tưới tiêu phụ trách: 300 ha, điện phục vụ cho trạm bơm: Đường dây trung thế và trạm biến áp phục vụ cho trạm bơm:

+ Trạm biến áp: 160KVA.

+ Đường dây trung thế: 4 m.

Kho trữ lúa 1000 tấn, nhà bao che và lò sấy Tĩnh vĩ 40 tấn/mẻ: là công trình công nghiệp, cấp III bao gồm:

+ San lấp mặt bằng với diện tích san lấp là: 1393,0 m2, Chiều cao san lấp trung bình: 1,2 m.

+  Kho chứa lúa: Diện tích xây dựng: 576 m2, Chiều dài: 40 m, Chiều rộng: 14,40 m, Chiều cao toàn nhà: 12,15 m. Bao che: Tường xây gạch block 9x19x39cm vữa M75. kết hợp vách tole sóng vuông màu xanh dày 0.45 mm. Mái lợp tole lạnh mạ màu 0.35 mm, xà gồ thép C 175*65*20*2,4.

+. Nhà sấy: Diện tích xây dựng: 576 m2, Chiều dài: 40 m, Chiều rộng: 14,40 m, Chiều cao toàn nhà: 12,15 m. Bao che: Tường xây gạch block 9x19x39cm vữa M75. kết hợp vách tole sóng vuông màu xanh dày 0.45 mm. Mái lợp tole lạnh mạ màu 0.35 mm, xà gồ thép C 175*65*20*2,4.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua sơ tuyển, không lựa chọn nhà thầu qua mạng ; Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

3. Việc đấu thầu sẽ được thông qua thủ tục Đấu thầu cạnh tranh trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á hướng dẫn mua sắm hoặc Hướng dẫn của Ngân hàng thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng thế giới Hướng dẫn về mua sắm vay của ngân hàng quốc tế về Tái thiết và Phát triển và vốn tín dụng của IDA”, phiên bản tháng 1 năm 2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (Hướng dẫn mua sắm) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham gia dự thầu:

            4.1 Tư cách hợp lệ nhà thầu:

            - Nhà thầu không được có xung đột lợi ích.

            - Một Nhà thầu sẽ không đủ tư cách hợp lệ để tham gia bất kỳ hoạt động đấu thầu nào thuộc dự án do Ngân hàng tài trợ trong thời gian đang bị Ngân hàng cấm tham gia theo Chính sách của Ngân hàng quy định.

            - Các Nhà thầu là doanh nghiệp hoặc tổ chức có vốn nhà nước tại Việt Nam chỉ có thể tham gia đấu thầu nếu doanh nghiệp hay tổ chức đó có thể chứng minh rằng họ: tự chủ về pháp lý và tài chính; hoạt động theo luật thương mại; và không phải là cơ quan phụ thuộc Chủ đầu tư và  cơ quan chủ quản dự án.

4.2 Lịch sử hợp đồng không hoàn thành:

- Lịch sử hợp đồng không hoàn thành: Không có hợp đồng nào không hoàn thành trong vòng 05 năm trước thời điểm đóng thầu.

4.3 Yêu cầu về tài chính:

- Phải đáp ứng yêu cầu tài chính trong 03 năm trở lại đây (năm 2015, 2016 và 2017) Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương cho từng thành viên.

- Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 10,5 VNĐ tỷ tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng 03 năm qua (năm 2015, 2016 và 2017). Từng thành viên liên danh phải đáp ứng không nhỏ hơn 30% của yêu cầu, một thành viên phải đáp ứng không nhỏ hơn 40% của yêu cầu.

- Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác. Từng thành viên phải đáp ứng không nhỏ hơn 25% của yêu cầu, một thành viên phải đáp ứng không nhỏ hơn 40% của yêu cầu như sau:

+ Nhà thầu có hợp đồng hạn mức cấp tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng > 2,1 tỷ VNĐ, và thời hạn của hợp đồng hạn mức phải ≥ 08 tháng kể từ thời điểm đóng thầu.

+ Có cam kết cấp tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu thực hiện gói thầu này nếu trúng thầu với giá trị > 2,1 tỷ VNĐ.

4.4 Về năng lực kinh nghiệm: Tham gia vào ít nhất ≥ 02 hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 05 năm qua (Năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu (tương tự về thi công cống kết hợp với trạm bơm và công trình dân dụng- công nghiệp cấp III), trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu  ≥ 5.6 tỷ VNĐ. Tính tương tự của phần tham gia của Nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất Công trình, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ.

 

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thông tin từ:

Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Cần Thơ.

Số 04 Ngô Hữu Hạnh, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững TP. Cần Thơ

Địa chỉ: Số 322 Đường 30/4 P. Xuân Khánh Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ

Tel: 02923 825 787

Email: vnsatcantho@gmail.com

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do