• Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 7
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 4
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 2
 • Ảnh 1
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

VnSAT - Mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn về Hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu lúa gạo, cà phê của các TCND trong dự án VnSAT, gắn kết với doanh nghiệp bao tiêu và thị trường tiêu thụ

01/03/2019
 

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – TUYỂN CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN)

 

Quốc gia:      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên Dự án:    DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VnSAT)

Nguồn tài trợ:             IDA

Khoản tín dụng số:   Cr. 5704-VN

Tên Dịch vụ tư vấn: Dịch vụ tư vấn về Hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu lúa gạo, cà phê của các TCND trong dự án VnSAT, gắn kết với doanh nghiệp bao tiêu và thị trường tiêu thụ.

Số tham chiếu:            CQS.96 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) và dự định được dùng để chi trả cho hợp đồng dịch vụ tư vấn: Dịch vụ tư vấn về Hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu lúa gạo, cà phê của các TCND trong dự án VnSAT, gắn kết với doanh nghiệp bao tiêu và thị trường tiêu thụ (CQS.96).

 

Dịch vụ tư vấn bao gồm

i) Mục tiêu của dịch vụ nhằm:

- Đào tạo tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho Ban giám đốc, lãnh đạo, kế toán và các thành viên nòng cốt của các TCND/HTX về những lĩnh vực: quản lý đổng ruộng theo công nghệ 4.0. thông tin thị trường, quản lý thương hiệu, kỹ năng quản trị kinh doanh…

- Lựa chọn và xây dựng các chuỗi giá trị lúa gạo và cà phê trong vùng dự án Hỗ trợ xây dựng liên kết giữa các TCND/HTX với đơn vị chế biến.

 

ii) Nhiệm vụ của tư vấn gồm:

1.      Xây dựng Bộ tài liệu đào tạo cho các TCND/HTX thuộc dự án và tổ chức các lớp đào tạo cho 13 tỉnh thuộc dự án;

2.      Hỗ trợ cho TCND/HTX các công cụ truyền thông để tự quảng bá sản phẩm;

3.      Hỗ trợ xây dựng liên kết giữa các TCND/HTX với đơn vị chế biến.

 

iii) Thời gian thực hiện dịch vụ: Dự kiến 20 tháng kể từ khi ký hợp đồng

Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các công ty quan tâm phải cung cấp thông tin chỉ ra rằng họ đủ tư cách hợp lệ và có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn (Mô tả các công việc tương tự, các kinh nghiệm trong các điều kiện tương tự, các cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm phù hợp, v.v…).

Các đơn vị Tư vấn quan tâm cần lưu ý đoạn 1.9 trong Hướng dẫn Tuyển chọn và và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện( thuộc khoản vay IBRD, tín dụng và tài trợ của IDA), xuất bản tháng 01/2011, điều chỉnh  tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

 

Các đơn vị Tư vấn có thể liên kết với nhau dưới hình thức liên danh hoặc nhà thầu phụ để tăng cường năng lực hoạt động.

 

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp Lựa chọn dựa trên cơ sở năng lực của Tư vấn (CQS) theo quy định cụ thể trong Hướng dẫn Tư vấn.

Thông tin chi tiết có thể được tìm hiểu tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc từ 8h30 phút đến 16h30 phút hàng ngày. Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

 

Hồ sơ bày tỏ quan tâm của các đơn vị tư vấn sẽ được gửi đến địa chỉ dưới đây dưới dạng văn bản (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bằng fax hoặc thư điện tử) trước 9h00, ngày 18/3/2019.

 

Ban quản lý Dự án Trung ương

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT)

Người nhận: Ông Đặng Minh Cường – Phó Giám đốc phụ trách

Địa chỉ:Tầng 6, Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long, số 278 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 043.2121516; Email: vnsat@apmb.gov.vn

 

                                                                                        GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

                                                                                       Lê Văn Hiến

 


 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do