• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 7
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 4
 • Ảnh 6
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

VnSAT - PPMU Tiền Giang thông báo mời thầu Gói thầu NCB số: XLTG7

30/07/2019
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

(ĐẤU THẦU CẠNH TRANH TRONG NƯỚC)

 

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản  vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: Cr.5704-VN

 

Tiêu đề Hợp đồng:  Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi

Số trích yếu (theo hệ thống STEP): Gói thầu NCB số: XLTG7

 

1 .  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng  Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (“Chủ đầu tư”)  mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi, cho các hạng mục như sau:

* Hạng mục: + Nhà kho tạm trữ.

                     + Đường vận chuyển nông sản Tây Kênh Mới.

                     + Cống hở Ba Hòa – Tây Kênh Mới.

* Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

* Thời gian thi công: 180 ngày.

* Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng &Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Tình hình tài chính lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất phải dương (Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, từng thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu).

- Doanh thu bình quân mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm (2016,2017,2018) gần đây nhất bằng ≥ 15,7 tỷ đồng. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng ≥ 40 phần trăm của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng ≥ 25 phần trăm của yêu cầu.

- Nhà thầu tham gia vào ít nhất (02) hai hợp đồng đã hoàn thành (hoặc cơ bản hoàn thành 80% giá trị) trong vòng 05 (năm) năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang mời thầu, trong đó giá trị sự tham gia của Nhà thầu ≥ 6,3 tỷ đồng.

- Nhà thầu có cam kết tín dụng hoặc hợp đồng hạn mức cấp tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng ≥ 3,9 tỷ đồng (Ba tỷ, chín trăm triệu đồng), thời hạn của hợp đồng hạn mức phải ≥ 06 tháng kể từ thời điểm đóng thầu.

            Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện là Ban Quản lý dự án VnSAT Tiền Giang) và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện là Ban Quản lý dự án VnSAT Tiền Giang). Hồ sơ mời thầu được phát hành từ 07 giờ 30 ngày 30/7/2019.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở bên dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là bằng chuyển khoản hoặc trực tiếp. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (nếu nhà thầu yêu cầu và nhà thầu phải trả chi phí).

7. Hồ sơ dự thầu nhà thầu lập bằng tiếng Việt phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đại diện là Ban Quản lý dự án VnSAT Tiền Giang) trước 14 giờ 00 phút ngày 30/8/2019 Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án VnSAT Tiền Giang) lúc 14 giờ 00 phút ngày 30/8/2019

8.Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý dự án VnSAT Tiền Giang

- Người nhận: ông Trần Hoàng Hân, Phó GĐ Ban quản lý dự án VnSAT Tiền Giang.

- Tên đường, phố: Khu phố Trung Lương – Phường 10.

- Thành phố: Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang.

- Quốc gia: Việt Nam.

Điện thoại: 84 – 73 - 3998877

Số fax: 84-73-3998877

E-mail:hoanghan2013@gmail.com

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do