• Ảnh 11
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 7
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 6
 • Ảnh 9
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 4
 • Ảnh 10
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Ảnh 1
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

VnSAT - Cần Thơ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu thi công xây lấp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL06-CT)

22/04/2019
 Ban quản lý dự án VnSAT Cần Thơ kính gửi thông báo số 34/TB.BQLDA ngày 19 tháng 04 năm 2019 về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu thi công xây lấp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL06-CT), công trình Tiểu dự án CSHT, thiết bị HTX Trung Hưng, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Nội dung xem
tại đây
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do