• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 5
 • Ảnh 3
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 8
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 1
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 2
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

VnSAT - Cần Thơ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu thi công xây lấp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL06-CT)

22/04/2019
 Ban quản lý dự án VnSAT Cần Thơ kính gửi thông báo số 34/TB.BQLDA ngày 19 tháng 04 năm 2019 về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu thi công xây lấp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL06-CT), công trình Tiểu dự án CSHT, thiết bị HTX Trung Hưng, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Nội dung xem
tại đây
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do