• Ảnh 9
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 1
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Ảnh 3
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

LIFSAP - PPMU Hải Phòng Thông báo mời thầu gói xây lắp năm 2019

03/04/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

GÓI THẦU XÂY LẮP 2019

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 6, phố Chiêu Hoa, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại/Fax/Email: 0225.541255/ 0225.541255/ lifsaphaiphong@gmail.com

1.  Tên gói thầu:

1.       Cải tạo, nâng cấp chợ Đồng Thái, xã Đồng Thái, huyện An Dương (HP-LIFSAP-AF-20-XL-2019):

-       Nội dung quy mô xây dựng: Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống gồm: 01 nhà bán thự phẩm tươi sống, khu bán cá, bán rau củ quả, xây mới nhà vệ sinh, hệ thống cấp điện, nước, hệ thống thoát nước thải, bể xử lý nước thải, sân bê tông.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.

2.       Cải tạo, nâng cấp Đại Đồng, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy (HP-LIFSAP-AF-21-XL-2019):

-       Nội dung quy mô xây dựng: Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống gồm: 01 nhà bán thự phẩm tươi sống, khu bán cá, bán rau củ quả, xây mới nhà vệ sinh, hệ thống cấp điện, nước, hệ thống thoát nước thải, bể xử lý nước thải, sân bê tông.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.

3.       Cải tạo, nâng cấp chợ Hòa Bình, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng (HP-LIFSAP-AF-22-XL-2019):

-       Nội dung quy mô xây dựng: Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống gồm: 01 nhà bán thự phẩm tươi sống, khu bán cá, bán rau củ quả, khu nhà bán quần áo, hệ thống cấp điện, nước, hệ thống thoát nước thải, bể xử lý nước thải, sân bê tông.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.

4.       Cải tạo, nâng cấp chợ Phục Lễ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên (HP-LIFSAP-AF-23-XL-2019):

-       Nội dung quy mô xây dựng: Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống gồm: 01 nhà bán thự phẩm tươi sống, khu bán cá, bán rau củ quả, xây mới nhà vệ sinh, hệ thống cấp điện, nước, hệ thống thoát nước thải, bể xử lý nước thải, sân bê tông.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.

2.  Tên dự án: Khoản vay bổ sung dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (LIFSAP).

3.  Nguồn vốn: IDA

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5.  Phương thực lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6.  Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 7h30 ngày 04/04/2019 đến trước 09h00’ ngày 16/04/2019 (trong giờ hành chính).

7.  Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Ban quản lý dự án LIFSAP Hải Phòng – Số 6, phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

8.  Giá bán 01 bộ hồ sơ: Phát hành miễn phí

9.  Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10.  Thời điểm đóng thầu:

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-20-XL-2019: 09 giờ 00 phút, ngày 16/04/2019.

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-21-XL-2019: 09 giờ 00 phút, ngày 16/04/2019.

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-22-XL-2019: 14 giờ 30 phút, ngày 16/04/2019.

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-23-XL-2019: 14 giờ 30 phút, ngày 16/04/2019.

11.  Thời điểm mở thầu: 9 giờ 10 phút, ngày 18/01/2018.

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-20-XL-2019: 09 giờ 05 phút, ngày 16/04/2019.

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-20-XL-2019: 09 giờ 40 phút, ngày 16/04/2019.

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-20-XL-2019: 14 giờ 35 phút, ngày 16/04/2019.

-       Gói thầu HP-LIFSAP-AF-20-XL-2019: 15 giờ 05 phút, ngày 16/04/2019.

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2019

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do