• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 1
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hệ thống Biogas
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 10
 • Ảnh 8
 • Ảnh 3
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

Dự án VnSAT - Thư mời bày tỏ quan t��m dịch dịch vụ tư vấn cá nhân

29/03/2019
Nội dung vui lòng xem tại đây:

Thư bày tỏ quan tâm (TBTQT) xin gửi dưới dạng văn bản (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax, thư điện tử) chậm  nhất là  9 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2019.


Dịch vụ tư vấn cá nhân - Tư vấn điều phối kỹ thuật hợp phần cà phê (IC. 98)

-  Dịch vụ tư vấn cá nhân - Tư vấn điều phối kỹ thuật hợp phần lúa gạo (IC. 97)
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do