• thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 2
 • Ảnh 6
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 3
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 8
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 9
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - Thông báo gia hạn thư mời bày tỏ quan tâm dịch vụ tư vấn kiểm toán giai đoạn 2

22/05/2019

GIA HẠN THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – TUYỂN CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN)

 

Quốc gia:      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên Dự án:    DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VnSAT)

Nguồn tài trợ:             IDA

Khoản tín dụng số:   Cr. 5704-VN

Tên Dịch vụ tư vấn: Kiểm toán dự án – Giai đoạn 2

Số tham chiếu:            CQS.89 

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) và dự định được dùng để chi trả cho hợp đồng dịch vụ tư vấn: Dịch vụ tư vấn về Kiểm toán dự án – Giai đoạn 2 (CQS 89)

 

Dịch vụ tư vấn bao gồm

i) Mục tiêu của dịch vụ nhằm:

   Đánh giá độc lập về các báo cáo tài chính của dự án cho năm/giai đoạn từ 2019 đến 2020 theo các chuẩn mực kế toán hiện hành, và

   Đánh giá độc lập về sự tuân thủ các điều luật, qui định và các hiệp định tài chính có tác động trực tiếp tới báo cáo tài chính của dự án;

   Đánh giá hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu có tác động trực tiếp đến kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.

ii) Nhiệm vụ của tư vấn gồm:       

   Kiểm toán độc lập sẽ xem xét các Báo cáo Tài chính dự án bao gồm vốn tín dụng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và vốn phi tín dụng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý gồm CPMU, BQLHP.A và BQLDA các tỉnh dự án, các tài khoản chuyên dùng ở cấp Trung ương/Địa phương, các Sao kê Chi tiêu (SOE) và các tài liệu kèm theo khác của từng BQLDA.

   Địa điểm kiểm toán: đơn vị tư vấn sẽ thực hiện kiểm toán tại CPMU, BQLHP.A, BIDV và PPMU các tỉnh thực hiện dự án.

iii) Thời gian thực hiện dịch vụ: Công tác kiểm toán và trình báo cáo kiểm toán cuối cùng dự kiến sẽ được thực hiện theo giai đoạn và lịch trình như sau:

   Giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019; trình báo cáo kiểm toán trước 20/06/2020;

   Giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/04/2021; trình báo cáo kiểm toán trước 20/10/2021.

 

Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các công ty quan tâm phải cung cấp thông tin chỉ ra rằng họ đủ tư cách hợp lệ và có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn (Mô tả các công việc tương tự, các kinh nghiệm trong các điều kiện tương tự, các cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm phù hợp, v.v…).

Các đơn vị Tư vấn quan tâm cần lưu ý đoạn 1.9 trong Hướng dẫn Tuyển chọn và và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện( thuộc khoản vay IBRD, tín dụng và tài trợ của IDA), xuất bản tháng 1/2011, điều chỉnh  tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

 

Các đơn vị Tư vấn có thể liên kết với nhau dưới hình thức liên danh hoặc nhà thầu phụ để tăng cường năng lực hoạt động.

 

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp Lựa chọn dựa trên cơ sở năng lực của Tư vấn (CQS) theo quy định cụ thể trong Hướng dẫn Tư vấn.

 

Thông tin chi tiết có thể được tìm hiểu tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc từ 8h30’ đến 16.30’ hàng ngày. Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ ngày 22 tháng 05 năm 2019.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm của các đơn vị tư vấn sẽ được gửi đến địa chỉ dưới đây dưới dạng văn bản (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bằng fax hoặc thư điện tử) trước 9h00 ngày 05 tháng 06 năm 2019.

 

Ban quản lý Dự án Trung ương

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT)

Người nhận: Ông Đặng Minh Cường – Phó Giám đốc phụ trách

Địa chỉ:Tầng 6, Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long, số 278 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 0243.2121.516; Email: vnsat@apmb.gov.vn

 

                                                                                        GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

                                                                                       Lê Văn Hiến

 


 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do