• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 4
 • Ảnh 10
 • Ảnh 8
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Ảnh 2
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

VnSAT - PPMU Cần Thơ thông báo mời thầu gói HH08-CT - Tài liệu truyền thông

05/08/2019
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

 

 Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản  vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: Cr.5704-VN

 

Tiêu đề Hợp đồng: HH08-CT - Tài liệu truyền thông (2).

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): HH08

 

1.    Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Tài liệu truyền thông.

2.    Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, thành phố Cần Thơ (Ban Quản lý dự án VnSAT thành phố Cần Thơ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (“Chủ đầu tư”) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ đề xuất cho hợp đồng phi tư vấn, bao gồm các nội dung như sau:

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn vi

Tổng số

01

Phóng sự

Cuộc

2

02

Tọa đàm

Cuộc

4

03

Chuyên đề trên báo

Chuyên đề

10

04

Bảng tuyên truyền

Cái

40

05

Poster

Tờ

          500

06

Leaflet

Tờ

       10.000

06

Sổ nhật ký

Cuốn

     10.000

07

Sổ tay

Cuốn

       10.000


Địa điểm giao hàng tại Thành phố Cần Thơ, và các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ; quận Thốt Nốt

            Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

            Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

3.    Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh (SH) được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng &Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.    Các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Tình hình tài chính lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất phải dương (Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, từng thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu).

- Doanh thu bình quân mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm gần đây nhất ≥ 1,98 tỷ VNĐ. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của thành viên đứng đầu phải đáp ứng ≥ 50 phần trăm của yêu cầu và các thành viên còn lại phải đáp ứng ≥ 30 phần trăm của yêu cầu.

- Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 3 (ba) hợp đồng đã được thực hiện thành công trong vòng 3 (ba) năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 1,0 tỷ VNĐ.

5.    Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện là Ban Quản lý dự án VnSAT  thành phố Cần Thơ) và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút). Hồ sơ mời thầu được phát hành từ 8 giờ 00 phút ngày 08/08/2019.

6.    Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể nhận miễn phí một bộ hồ sơ chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn (hoặc giấy giới thiệu của đơn vị) trong giờ hành chính: Từ ngày 08/08/2019 Buổi sáng từ 8h00 – 11h00, buổi chiều từ 14h00 – 17h00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

7.    Hồ sơ đề xuất nhà thầu lập bằng tiếng Việt phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án VnSAT thành phố Cần Thơ) trước 16 giờ 00 phút ngày 16/8/2019. Hồ sơ đề xuất nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án VnSAT Cần Thơ) lúc 16 giờ 00 phút ngày 16/8/2019. 

9.    Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững TP. Cần Thơ

Địa chỉ: Số 322 Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tel: 02923 825 787 Email:

vnsatcantho@gmail.com

           

                                                                                                           GIÁM ĐỐC

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do