• Ảnh 1
 • Ảnh 6
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 4
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 10
 • Ảnh 2
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

VnSAT - PPMU Đăk Nông mời thầu gói XL23 "Nâng cấp các hạng mục cơ sở hạ tầng: Xây dựng vườn ươm, nhà kho chứa đất xây bể lọc nước, sân đường khu vực vườn ươm giống cà phê"

04/09/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: Cr 5704-VN

 

Tiêu đề Hợp đồng: Nâng cấp các hạng mục cơ sở hạ tầng: Xây dựng vườn ươm, nhà kho chứa đất xây bể lọc nước, sân đường khu vực vườn ươm giống cà phê cho Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): XL23

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Nâng cấp các hạng mục cơ sở hạ tầng: Xây dựng vườn ươm, nhà kho chứa đất xây bể lọc nước, sân đường khu vực vườn ươm giống cà phê cho Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (XL23).

 2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đắk Nông mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng XL23 với các hạng mục chính sau:

- Đường bê tông 86m; Công trình GTNT loại B

- Xây dựng mới bể lọc nước: 30m3; Công trình dân dụng cấp IV

- Sân bê tông: 200m2; Công trình dân dụng cấp IV

- Xây dựng mới nhà kho chứa đất đóng bầu ươm cây giống 300m2 (Trong đó 01 nhà 200m2  và 01 nhà 100m2); Công trình dân dụng cấp IV

- Xây dựng mới vườn ươm 3000m2 và các hạng mục phụ trợ khác bao gồm:

+ Xây dựng cổng chính: 5m; Công trình dân dụng cấp IV

+ Xây dựng mới hàng rào: 137m; Công trình dân dụng cấp IV

+ Xây dựng mới đường nội bộ trong vườn ươm: 200m; Công trình dân dụng cấp IV

+ Xây dựng mới bó vỉa xung quanh vườn ươm: 165m; Công trình dân dụng cấp IV

 3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

 4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm tính đến thời điểm mở thầu;

- Đã thực hiện thành công ít nhất 01 hợp đồng tương tự  trong vòng 3 năm gần đây, yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời chào giá.

- Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời chào giá.

 5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin và kiểm tra hồ sơ mời chào giá trong giờ hành chính từ 07.30 giờ đến 17.00 giờ ngày 09 tháng  9 năm 2019 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới đây.

Ông: Lê Văn Tuấn, Cán bộ mua sắm đấu thầu Dự án.

Địa chỉ : Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đăk Nông, tầng 02 tòa nhà số 02 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại : 02613.779.888

Email :         Vnsatdaknong@gmail.com  

 6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể nhận một bộ hồ sơ mời chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn nhận hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới, hồ sơ mời chào giá được phát hành miễn phí. Hồ sơ mời chào giá sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời chào giá bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

 7Thời gian phát hành thư mời chào giá vào lúc 09 giờ 00 ngày 09/9/2019.

 8. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2019. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào đúng  09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2019. Tại Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ : Tầng 02 tòa nhà số 02 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; Điện thoại : 02613.779.888 ; Email : vnsatdaknong@gmail.com


phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do