• Ảnh 5
 • Ảnh 8
 • Ảnh 10
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 6
 • Ảnh 4
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 9
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 3
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - Thông báo mời thầu gói Tài liệu truyền thông 3(HH11.3) với nội dung in ấn tài liệu, bao gồm sản phẩm quảng cáo ngoài trời và in ấn sổ nhật ký đồng ruộng

31/08/2020
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản  vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: Cr 5704-VN

Tiêu đề Hợp đồng: Tài liệu truyền thông 3(HH11.3) với nội dung in ấn tài liệu, bao gồm sản phẩm quảng cáo ngoài trời và in ấn sổ nhật ký đồng ruộng

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): HH11.3

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng:  Tài liệu truyền thông 3(HH11.3) với nội dung in ấn tài liệu, bao gồm sản phẩm quảng cáo ngoài trời và in ấn sổ nhật ký đồng ruộng. Số hiệu: HH11.3

2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp (Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng: Tài liệu truyền thông 3(HH11.3) với nội dung in ấn tài liệu, bao gồm sản phẩm quảng cáo ngoài trời và in ấn sổ nhật ký đồng ruộng. Số hiệu: HH11.3

 3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu. 

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Được thành lập tối thiểu 3 năm (tức là tối thiểu từ năm 2017).

- Đã thực hiện thành công ít nhất 1 hợp đồng tương tự (về giá trị và phạm vi cung cấp như yêu cầu trong đặc tính kỹ thuật chi tiết).

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Thư mời chào giá.

 5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ bằng cách truy cập vào trang web Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

http://muasamcong.mpi.gov.vn/. Từ ngày 31/08/2020. Số TBMT: 20200879630-00

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tải bộ Hồ sơ mời chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách truy cập vào web Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn/. Từ ngày 31/08/2020. Số TBMT: 20200879630-00 

7. Hồ sơ chào giá phải được gửi trực tuyến qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước 9 giờ 00 phút sáng, ngày 11 tháng 09 năm 2020. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại.

 8. Địa chỉ liên hệ:

+ Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp

+  Địa chỉ : 533 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

+ Người đại diện: Ông Võ Thành Ngoan  Chức vụ: Giám đốc

+ Điện thoại : 0277.3895789;

+ Email: vnsatdongthap@gmail.com

+ Cán bộ phụ trách trực tiếp: Ông Võ Văn Huỳnh Lý Trà - Cán bộ cơ sở hạ tầng, Số điện thoại: 0977.137.547

  Trân trọng!./.     

BÊN MỜI THẦU

BAN QLDA VnSAT ĐỒNG THÁP

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do