• Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - K��� hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hệ thống Biogas
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 6
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Ảnh 1
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 9
 • Ảnh 7
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo trúng thầu

DA LCASP - Thông báo kết quả lựa chọn chà thầu trúng thầu gói Mô hình sử dụng phân bò làm nguyên liệu để nuôi giun quế cho tỉnh Sóc Trăng.

11/06/2018
 

KẾT QUẢ CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp

Tên gói thầu: Gói số 38: Mô hình sử dụng phân bò làm nguyên liệu để nuôi giun quế cho tỉnh Sóc Trăng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Văn bản phê duyệt: số 1006/QĐ-DANN-KHKT ngày 30/5/2018 của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp.

Đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu:

Tên nhà trúng thầu: Viện phát triển công nghệ Giáo dục

Địa chỉ: 313 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0439.937.946

Giá trúng thầu: 334.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tư triệu đồng chẵn./.) bao gồm tất cả loại thuế và phí theo quy định.

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do