• Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 9
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 11
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Ảnh 3
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 5
 • Ảnh 1
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 4
 • Hoạt động APMB
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

DA VnSAT - Lế ký kết hợp đồng hợp tác với viện lúa quốc tế IRRI.

24/07/2017
 LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Gói thầu: SSS 02 – Hỗ trợ kỹ thuật của IRRI

1.    

Ngày 20 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã ký kết hợp đồng hợp tác với viện lúa quốc tế IRRI.
Tham dự buổi lễ, về phía Ban quản lý các dự án Nông nghiệp có ông Lê Văn Hiến - Trưởng Ban; Về phía viện lúa quốc tế có ông Leocadio Sebastian - Đại diện văn phòng IRRI tại Việt Nam đã cùng nhau ký kết hợp đồng hợp tác.

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn là:
(i) Hỗ trợ Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) thực hiện nhiệm vụ Tăng cường cung cấp các dịch vụ công cho hợp phần B Phát triển lúa gạo bền vững của dự án;
(ii) Hỗ trợ các tỉnh thực hiện dự án tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

2.     Thời gian dịch vụ: 39 tháng (kéo dài từ ngày ký hợp đồng đến 31/10/2020).

3.     Giá trị hợp đồng: Khoảng hơn 1,1 triệu USD

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do