• Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 10
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 7
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Ảnh 6
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hoạt động APMB
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án của ADB hỗ trợ Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung tại một số tỉnh Dự án

03/07/2017
 Theo đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Công thư ngày 09/5/2017, ADB sẽ có Đoàn đánh giá giữa kỳ làm việc từ ngày 19/6/2017 đến ngày 30/6/2017 cho Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Buổi họp khởi động diễn ra vào 8:30 giờ, ngày 19/6/2017 tại Văn phòng đại diện ADB tại Hà Nội với sự tham gia của Đại diện các Cục, Vụ, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Ban quản lý Trung ương dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung.

Đoàn đánh giá ADB làm việc với các bên liên quan về các nội dung: (i) Đánh giá mục tiêu của Dự án theo Khung thiết kế và giám sát có đạt được hay không; (ii) Rà soát tiến độ thực hiện của toàn dự án; (iii) Rà soát sự tuân thủ các điều khoản theo hiệp định vay và đánh giá xem những điều khoản vay này có thích hợp nữa không hay cần phải sửa đổi hoặc loại bỏ do tình hình thay đổi;  (iv) Đánh giá khả năng hoàn thành các đầu ra theo dự kiến; (v) Đánh giá sự cần thiết phải tái cơ cấu hoặc cải tạo Dự án cũng như những tác động của việc tái cơ cấu đối với ảnh hưởng và hiệu quả của Dự án;  (vi) Giải quyết các vấn đề nổi cộm về: (a) Trao thầu và thực hiện kế hoạch giải ngân vốn cho năm 2017, (b) Đảm bảo sự tuân thủ với các điều khoản vay, và (c) Đảm bảo đủ mức trần giải ngân của Chính phủ cho các năm 2017, 2018 và 2019; (vii) Cập nhật kế hoạch thực hiện chi tiết với kế hoạch dự kiến của việc trao thầu và kế hoạch giải ngân khoản vay ADB và điều khoản vốn đối ứng đối với tất cả các hoạt động quan trọng; (viii) Sửa lại các kế hoạch cơ sở của Dự án; (ix) Thăm thực địa các dự án thành phần đang thi công.

Buổi họp tổng kết được tổ chức vào 13:30 giờ, ngày 30/6/2017 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.   

 


phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do