• Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Ảnh 6
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 1
 • Ảnh 9
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 3
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 11
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 4
 • Hoạt động APMB
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Hội nghị tổng kết hoàn thành dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

15/10/2019
 Sáng ngày 12/10 vừa qua tại huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) đã tổ chức hội nghị Tổng kết hoàn thành dự án.

(Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu chí đạo hội nghị)

Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; ông Lê Văn Hiến – Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; ông Tôn Thất Sơn Phong – Phó trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp; ông Phạm Ngọc Sao – Giám đốc Dự án CRSD; Cùng đại diện Ngân hàng thế giới (WB); đại diện các cơ quan Trung ương; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT; và đại diện 9 tỉnh tham gia Dự án gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Cà Mau và Sóc Trăng.

Dự án Nguồn lợi sen biển vì sự phát triển bền vững với nhà tài trợ là WB và GEF, cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp & PTNT. Nguồn vốn: 124,39 tr. USD. Trong đó: IDA (100 tr. USD), GEF (6,5 tr. USD), Chính phủ (11,078tr. USD), Tư nhân (6,812tr. USD) với thời gian thực hiện từ 02/11/2012 đến 31/01/2019. Địa điểm thực hiện dự án gồm 09 tỉnh bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Cà Mau, Ninh Thuận.

Mục tiêu tổng thể của dự án là Cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững . Mục tiêu phát triển đạt được thông qua:

·         Tăng cường năng lực thể chế cho ngành thủy sản trong việc quản lý bền vững các nguồn lợi (Hợp phần A);

·         Thúc đẩy các biện pháp thực hành tốt trong NTTS bền vững (Hợp phần B);

·         Thực hiện các quy trình thực hành tốt vì sự bền vững của ngành khai thác thủy sản ven bờ (Hợp phần C).

Sau 6 năm thực hiện Dự án, Kết quả thực hiện các chỉ số đầu ra của dự án:

Sản phẩm/Kết quả

Chỉ tiêu cuối kỳ

Dự án đạt được

Đánh giá xếp loại

Áp dụng Quy hoạch liên ngành vùng ven bờ (ISP)

100% các tỉnh, huyện, xã dự án được đào tạo và áp dụng ISP

100% các tỉnh, huyện, xã dự án đã được đào tạo và áp dụng ISP. Đã xây dựng và phê duyệt ISP tại các tỉnh dự án.

Đạt (Substantial)

Nâng cấp Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá (Vinafishbase)

Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá được nâng cấp và vận hành đầy đủ

Vinafishbase tại Tổng cục thủy sản và 8 tỉnh dự án được nâng cấp, được đưa vào vận hành, hiệu quả phục vụ quản ngành còn hạn chế

Đạt (Substantial)

Nghiên cứu phục vụ kiện toàn khung pháp lý

12 nghiên cứu lựa chọn phục vụ xây dựng khung pháp lý 

13 nghiên cứu lựa chọn được triển khai phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật thủy sản, và quy hoạch thủy sản các tỉnh dự án

Vượt/Xuất sắc (High)

Áp dụng Thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (GAP)

 

- Vùng nuôi áp dụng GAP: 33

-Nông dân được đào tạo GAP: 20.000

- Vùng nuôi áp dụng GAP: 51

- Nông dân được đào tạo, áp dụng GAP có hiệu quả trong nuôi tôm: 33.855

Vượt/Xuất sắc (High)

Số lượng trại giống đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

20 trại sản xuất tôm giống đạt chứng nhận ATSH

57 trại sản xuất tôm giống đạt chứng nhận ATSH

Vượt/Xuất sắc (High)

Giảm dịch bệnh trong nuôi tôm

Khi bắt đầu dự án: 35% diện tích và 31% giá trị bị thiệt hại do dịch bệnh

7% diện tích và 4% giá trị bị thiệt hại do dịch bệnh. Diện tích bị dịch bệnh giảm 81%, giá trị thiệt hại do dịch bệnh giảm 87 %

Vượt/Xuất sắc (High)

Tăng hộ nuôi tôm xử lý nước thải, chất thải rắn từ nuôi tôm

50% Số hộ nuôi tôm nước thải, chất thải rắn được xử lý

81% và 93% số hộ nuôi tôm có nước thải và chất thải rắn được xử lý

Vượt/Xuất sắc (High)

Tăng thu nhập cho người nuôi trồng thuỷ sản từ áp dụng GAP

Tăng thu nhập: 10%

Tăng thu nhập: 76%

Vượt/Xuất sắc (High)

Nâng cao năng lực thú y thủy sản

30 Cơ sở thú y được nâng cao năng lực thú y thủy sản

8 Cơ sở thú y cấp tỉnh và 33 trạm thú y được nâng cao năng lực thú y thủy sản

Vượt/Xuất sắc (High)

Đồng quản lý khai thác thuỷ sản ven bờ

 

- Được áp dụng tại 16 huyện 8 tỉnh dự án

- Diện tích khu vực đa dạng sinh học thực hiện đồng quản lý thành công: 30.000 ha

- Gia tăng việc phục hồi nguồn lợi thuỷ sản

- Tăng thu nhập cho ngư dân nhờ áp dụng đồng quản lý

- 97 tổ đồng quản lý tại 19 huyện 8 tỉnh dự án, quản lý vùng ven bờ hơn 800 km

- Diện tích khu vực đa dạng sinh học thực hiện đồng quản lý thành công: 89.855 ha

- Nguồn lợi thủy sản ở 1 số vùng có dấu hiệu gia tăng, phục hồi

- Thu nhập của ngư dân một số vùng đồng quản lý gia tăng

Đạt (Substantial)

Nâng cấp các cảng cá, bến cá

Nâng cấp 16 cảng cá, bến cá điều kiện vệ sinh, thực hành sơ chế được cải thiện 

Đã nâng cấp 21 cảng cá, bến cá điều kiện vệ sinh, thực hành sơ chế được cải thiện 

Vượt/Xuất sắc (High)

Các trạm theo dõi, giám sát, kiểm soát (MCS) được nâng cấp

16 trạm theo dõi, giám sát, kiểm soát (MCS) được nâng cấp, đủ nhân viên đi vào hoạt động

28 trạm theo dõi, giám sát, kiểm soát (MCS) được nâng cấp, 1 số trạm chưa bố trí đủ nhân viên thường xuyên hoạt động tại trạm

Vượt/Xuất sắc (High)

Theo phân tích của Tư vấn độc lập Ngân hàng Thế giới cho thấy tỷ lệ hoàn vốn nội bộ kinh tế (EIRR) là 49% và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tài chính (IRR) là 52%, với giá trị hiện tại ròng ​​(NPV) là 1,3 tỷ USD. Theo suy luận của tỷ lệ chi phí lợi ích, NPV của lợi ích dự án lớn hơn sáu lần so với tổng chi phí của dự án

Kết luận

       Dự án CRSD đã được triển khai thành công với các mục tiêu đặt ra đều đã hoàn thành.

       Dự án đưa ra nhiều sáng kiến mới được triển khai trên diện rộng như ISP, quy trình nuôi tôm bền vững phù hợp nông hộ, đồng quản lý;

       Kết quả dự án đã có đóng góp tích cực vào các chương trình dự án khác (ví dụ Dự án WB9), cung cấp kinh nghiệm cho việc thể chế hóa mô hình đồng quản lý trong Luật Thủy sản 2017.
Một số hình ảnh hội nghị:

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do