• Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 1
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Ảnh 4
 • Ảnh 2
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Ảnh 10
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 9
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 5
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 7
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Hội nghị triển khai kế hoạch 2020 của Dự án Phát triển cơ sở tạ tầng nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung

25/02/2020
 Ngày 24/2 tại Huế, Dự án Phát triển cơ sở tạ tầng nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2020, đồng thời tháo gõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động của Dự án. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Hiến - Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc dự án. Hội nghị có sự góp mặt đông đủ của các lãnh đạo Ban quản lý các Tỉnh: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận cùng các cán bộ, chuyên viên phụ trách của Ban quản lý dự án trung ương; lãnh đạo các Cục Vụ liên quan của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

(Đồng chí Lê Văn Hiến phát biểu tại Hội nghị)

(Đồng chí Phạm Hoàng Lan - PGĐ dự án trình bày báo cáo tại Hội nghị)

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Dự án đã triển khai 5 tiêu dự án: 

kênh tưới vùng giữa thủy lợi sông Rác - Quy mô: Nâng cấp khoảng 22,55 km kênh phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 2.407 ha đất nông nghiệp.

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông, chợ nông thôn tại 5 xã ngập úng, huyện Đức Thọ - Quy mô: Nâng cấp khoảng 18,455 km kênh 2,517 km đường nông thôn. 8 công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 1.075 ha đất nông nghiệp

Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới, tiêu vùng ngập úng huyện Lộc Hà - Quy mô: Nâng cấp khoảng 12,5 km kênh 7,45 km đường nông thôn. 5 công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 1.216 ha đất nông nghiệp.

Sửa chữa, nâng cấp đập Họ và hệ thống kênh sông Tiêm - Quy mô: Nâng cấp khoảng 6,25 km kênh 1,48 km đường nông thôn, 2 công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 1.398 ha đất nông nghiệp

Phục hồi và nâng cấp hệ thống thủy lợi 3 xã phía Tây Nam, huyện Thạch Hà - Quy mô: Nâng cấp khoảng 10,3 km kênh 3,9 km đường nông thôn. 2 công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 390 ha đất nông nghiệp

*Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai 3 tiểu dự án: 

Nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang§Quy mô: Nâng cấp khoảng 15,1 km đê/, 98 m cống/cầu 150 m đường giao thông. Công trình này giúp bảo vệ/ngân mặn cho khoảng 1.460 ha đất nông nghiệp cấp nước tưới cho khoảng 10.300 ha đất nông nghiệp 2.650 ha mặt nước nuôi trồng thủy/hải sản.

Nâng cấp hệ thống đê kết hợp giao thông nội đồng Đông Tây Hói Tôm Quy mô: Nâng cấp khoảng 7,85 km đê/. Công trình này giúp bảo vệ cho khoảng 540 ha đất nông nghiệp

Nâng cấp đường giao thông kết hợp đê ngăn lũ Phổ Lại - Thanh Cần - Nam Dương - Cổ Tháp  -Quy mô: Nâng cấp khoảng 11,54 km đường nông thôn (gồm 2,61 km đê) 4 trạm bơm. 4 công trình thủy lợi này phục vụ cho khoảng 200 ha đất nông nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định đã triển khai 6 tiểu dự án:

Kiên cố kênh hồ Núi Một §Quy mô: Nâng cấp khoảng 24,167 km kênh. Công trình này phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 2.450 ha đất nông nghiệp.

Kiên cố kênh đập Lại Giang §Quy mô: Nâng cấp khoảng 26,271 km kênh. Công trình này phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 2.327 ha đất nông nghiệp.

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa Hội Khánh §Quy mô: Nâng cấp khoảng 9,2 km kênh phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 670 ha đất nông nghiệp.

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Mỹ Thuận §Quy mô: Nâng cấp khoảng 8 km kênh phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 600 ha đất nông nghiệp.

Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh §Quy mô: Nâng cấp khoảng 5,957 km đường nông thôn xây dựng 1 cây cầu dài 178,2 m. 

Kênh N24 - Hệ thống kênh tưới Văn Phong §Quy mô: Nâng cấp 25,276 km kênh để phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 10.852 ha đất nông nghiệp.

*Trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã triển khai 5 tiểu dự án:

Kiên cố kênh chính kênh nhánh - Kênh Bắc kênh Nam hệ thống thủy nông Đồng Cam §Quy mô: Nâng cấp khoảng 19,5 km kênh 23,3 km đường nông thôn. Công trình phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 1.358 ha đất nông nghiệp. 
Nâng cấp kè, đường giao thông, cống ngăn mặn và thoát lũ An Cư - An Hiệp - An Hòa Quy mô: Nâng cấp khoảng 9,1 km đường nông thôn. 
Nâng cấp đập dâng Suối Cấu và đường quản lý kết hợp giao thông Quy mô: Nâng cấp khoảng 5,4 km kênh 2,9 km đường nông thôn. Công trình phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 180 ha đất nông nghiệp.
Nâng cấp kênh tưới thuộc hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Đồng Tròn §Quy mô: Nâng cấp khoảng 26 km kênh. Công trình phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 830 ha đất nông nghiệp.
Nâng cấp Kênh tưới thuộc Hệ thống thủy nông Tam Giang, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Quy : Nâng cấp kênh tưới đường bờ kênh loại B dài khoảng 5.8Km một số công trình trên kênh

* Trên địa bản tỉnh Ninh Thuận đã triển khai 3 tiểu dự án:

Cải tạo, nâng cấp đoạn đầu kênh và đường quản lý kênh chính Bắc thuộc hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấm §Quy mô: Nâng cấp khoảng 10,39 km kênh 13,97 km đường nông thôn. Công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 3.036 ha đất nông nghiệp. 

Cải tạo, nâng cấp kênh Chàm và Đường giao thông quản lý kênh chính Nam thuộc hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấm

Xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

* Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã triển khai 4 tiểu dự án:

Nâng cấp hồ chứa nước Đu Đủ huyện Hàm Thuận Nam §Quy mô: Nâng cấp khoảng 2,817 km kênh 4,068 km đường nông thôn. Công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 410 ha đất nông nghiệp. 

Nâng cấp hệ thống công trình hồ chứa nước Saloun §Quy mô: Nâng cấp khoảng 14,662 km kênh 2,972 km đường nông thôn. Công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 412 ha đất nông nghiệp. 

Nâng cấp kiên cố hóa kênh chính Bắc Ba Bàu§Quy mô: Nâng cấp khoảng 19,268 km kênh 0,54 km đường nông thôn. Công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 1.100 ha đất nông nghiệp. 

Nâng cấp, kiên cố hóa kênh cấp 1 Sông QuaoQuy mô: Nâng cấp khoảng 27,56 km kênh. Công trình thủy lợi phục vụ tưới/tiêu cho khoảng 3.272 ha đất nông nghiệp.

Các tiểu dự án đều đạt các chỉ tiêu đề ra và đáp ứng đúng yêu cầu của nhà tài trợ cũng như nhu câu của địa phương.

Hội nghị thành công tốt đẹp!

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do