• Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 4
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 10
 • Ảnh 9
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Ảnh 11
 • Ảnh 8
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ngành NN&PTNT
Đảng ủy

Thông báo kết quả hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

09/01/2017
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ

 TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2017

ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

 

Ngày 06/01/2017, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị:

- Đ/c Trịnh Quang Khải: Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN và PTNT.

- Đ/c Phan Văn Đương, Phó ban tổ chức, Đảng ủy Bộ NN và PTNT.

Về phía Đảng ủy và Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp:

-  Đ/c Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban;

- Cùng các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Ban, BCH Công đoàn, Chi đoàn Ban;

Tham dự hội nghị có đông đủ 90 đảng viên của 4 chi bộ trực thuộc

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó nổi bật là: Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2020; Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp và kiện toàn nhân sự cấp cao, mở ra thời kỳ phát triển mới cho toàn dân tộc.


(Toàn cảnh hội nghị)

Đối với Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2016 với nhiều khó khăn, đó là một số dự án thiếu kế hoạch vốn, xây dựng dự án mới gặp nhiều trở ngại, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự đoàn kết của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đảng viên, người lao động trong Ban, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hinh, Phó Bí thư Đảng ủy Ban đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017.


(Đồng chí Nguyễn Thê Hinh - Phó Bí Thư Đảng ủy Ban trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016)

Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Bộ NN và PTNT; tổ chức tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn… Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban.

Về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Ban: Đảng ủy phối hợp với tập thể Lãnh đạo Ban đã lãnh đạo Ban hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Các dự án triển khai đáp ứng tiến độ, giải ngân đạt 100% kế hoạch, thực hiện đạt 120% kế hoạch. Các công trình đã, đang hoàn thành đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng vào mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh tham gia dự án.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Đảng ủy Bộ, việc thực hiện công tác cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Đảng ủy và Lãnh đạo Ban đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và được Bộ trưởng bổ nhiệm 01 Phó trưởng ban đối với đ/c Tôn Thất Sơn Phong, bổ nhiệm lại Phó trưởng ban đối với đ/c Nguyễn Tiến Dũng, cử Giám đốc dự án QSEAP đối với đ/c Đặng Anh Thư.

Năm 2016, Đảng bộ đã hoàn thành thủ tục đề nghị và được Đảng ủy Bộ quyết định kết nạp  Đảng cho 6 Q/c ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 7 đ/v dự bị; đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 3 cho toàn bộ đảng viên.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ngoài ra, Đảng ủy Ban luôn quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, củng cố các đoàn thể quần chúng (như Công Đoàn, Đoàn Thanh niên), tạo điều kiện để các đoàn thể trong Ban đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên cũng như thi đua tuyên truyền, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Về xếp loại chi bộ, đảng viên và khen thưởng: Đ/c Đỗ Hữu Đán, Đảng ủy viên đã thay mặt Đảng ủy, công bố Quyết định số 255-QĐ/ĐUDANN ngày 28/12/2016 về xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2016; Quyết định số 256-QĐ/ĐUDANN ngày 28/12/2016 về  khen thưởng cho 03 chi bộ (1,3,4) đạt “Trong sạch, vững mạnh” và 14 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”. Đảng ủy Ban đề nghị Đảng ủy Bộ xét đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương chi bộ 1 và tặng Bằng khen cho đ/c Tăng Văn Sơn đạt hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.


(Đồng chí Đỗ Hữu Đán thay mặt Đảng ủy công bố Quyết định xếp loại Chi bộ và Đảng viên)


(Đ/c Lê Văn Hiến trao bằng khen và tặng hoa cho tập thể đạt thành tích cao trong công tác Đảng năm 2016)


(Đ/c Trịnh Quang Khải thay mặt Đảng ủy Bộ trao bằng khen cho cá nhân đạt thành tích cao trong công tác Đảng năm 2016)

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017: Năm 2017 là năm triển khai mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2017-2020), Đại hội Chi đoàn (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Đảng ủy Ban và Ban chi ủy các chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng như công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Trong đó, chú trọng triển khai các giải pháp phòng chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao, đó là triển khai thực hiện các Dự án đáp ứng tiến độ trao thầu, giải ngân. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các địa phương; tham mưu công tác chuẩn bị, xây dựng dự án mới đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục triển khai có hiệu quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với toàn thể cán bộ, đảng viên  và người lao động trong Ban.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiến, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Ban cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Trịnh Quang Khải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ và  những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời khẳng định Đảng bộ Ban sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo điều hành, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng các chi bộ; phấn đấu xây dựng Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, xây dựng Đảng bộ Ban đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

 

(Đồng Chí Lê Văn Hiến - Trưởng Ban; Bí Thư Đảng ủy Ban phát biểu tại Hội nghị)

Một số hình ảnh hội nghị:


ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

Nguồn: Đ.c Đỗ Hữu Đán
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do