• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 3
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 7
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 2
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 4
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 5
 • Ảnh 6
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA LIFSAP - PPMU H��i Phòng thông báo mời thầu gói Hàng hóa thiết bị phục vụ sản sản xuất và tiêu thụ cho các điểm bán hàng

07/12/2017

Thực hiện kế hoạch mua sắm đã được Ngân hàng thế giới không phản đối, Ban Quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu hàng hóa với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Hàng hóa thiết bị phục vụ sản sản xuất và tiêu thụ cho các điểm bán hàng (Số hiệu gói thầu: HP-LIFSAP-AF-06-HH-2017)

- Mục tiêu mua sắm hàng hóa: Cung cấp hàng hóa thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu thụ cho các điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho các vùng Gahp được dự án hỗ trợ.

1. Tên dự án: Khoản vay bổ sung dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (LIFSAP-AF).

2.   Nguồn vốn: IDA

3.   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4.   Phương thực lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5.   Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 14h00 ngày 06/12/2017 đến trước 14h00 ngày 15/12/2017 (trong giờ hành chính).

6.   Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Ban quản lý dự án LIFSAP Hải Phòng – Số 6, phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

7.   Giá bán 01 bộ hồ sơ: Phát hành miễn phí

8.   Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

9.   Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 15/12/2017.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 15/12/2017.
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do