• Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 10
 • Hệ thống Biogas
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 3
 • Ảnh 6
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 9
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Ảnh 2
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 5
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMU Hậu Giang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp

09/01/2018

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH HẬU GIANG

Khoản tài trợ số Cr.5704-VN

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(XÂY LẮP)

 

- Tên dự án: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) - tỉnh Hậu Giang thuộc Hiệp định tín dụng số Cr.5704-VN ký ngày 09 tháng 7 năm 2015 giữa Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) về dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

- Tên Hợp đồng: Xây dựng, lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí hạng mục chung công trình: Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan (XL03) thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

- Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): XL03.

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) – tỉnh Hậu Giang và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí hạng mục chung công trình: Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan (XL03) thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

2. Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Xây dựng, lắp đặt thiết bị, bảo hiểm công trình và chi phí hạng mục chung công trình: Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan (XL03) thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT). Loại công trình: Công trình Dân dụng, cấp III. Bao gồm các hạng mục: Xây dựng Phòng thí nghiệm kiểm nghiệm giống cây trồng tỉnh Hậu Giang (quy mô 01 trệt, diện tích xây dựng: 402,82 m2); Nhà kho Trung tâm giống (diện tích 600 m2); Nâng cấp sửa chữa Văn phòng Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bên vững tỉnh Hậu Giang (diện tích 199,02 m2). Địa điểm xây dựng: thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thi công: 120 ngày.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

            - Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất một hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 05 năm qua (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 5,4 tỷ VND.

            - Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 11,5 tỷ VNĐ tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng (ba) 03 năm qua (2014, 2015, 2016).

            Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang; Cán bộ phụ trách mua sắm, đấu thầu: Ông Bùi Văn Lực; Điện thoại: 84-293-3582899; Email: vnsat.haugiang@gmail.com và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính: Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ dự thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là: 2.000.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng) Phương thức thanh toán là: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (nếu nhà thầu yêu cầu và nhà thầu phải trả chi phí). Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 08 giờ, ngày 07 tháng 02 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 07 tháng 02 năm 2018.

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

            Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người nhận: Ông Bùi Văn Lực - Cán bộ phụ trách mua sắm, đấu thầu.

Số điện thoại:  84-293-3582899

Số fax: 84-293-3878938

Địa chỉ e-mail: vnsat.haugiang@gmail.com

 

Hậu Giang, ngày 15  tháng 12  năm 2018

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Võ Minh Phúc

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do