• Ảnh 6
 • Ảnh 3
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 7
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • Ảnh 8
 • Ảnh 4
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA LCASP - Thông báo mời thầu: Mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng công nghệ cao tại Bình Định, Hà Tĩnh, Nam Định và Sóc Trăng

02/01/2018

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

 

Ngày

28/12/2017

Tên và số hiệu khoản vay

L2968 VIE (SF): Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thầu

Tên và số hiệu gói thầu:

Gói số 34: Mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng công nghệ máy phát điện khí sinh học, máy tách phân tại Bình Định, Hà Tĩnh, Nam Định và Sóc Trăng

Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu

09 giờ 00, ngày 31/01/2018

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để chi trả chi phí cho Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho Hợp đồng của Gói số 34: Mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng công nghệ máy phát điện khí sinh học, máy tách phân tại Bình Định, Hà Tĩnh, Nam Định và Sóc Trăng.

 

2. Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) (sau đây gọi là Bên mời thầu) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho Hợp đồng của Gói số 34: “Mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng công nghệ máy phát điện khí sinh học, máy tách phân tại Bình Định, Hà Tĩnh, Nam Định và Sóc Trăng.. Gói thầu bao gồm 04 lô.

Các nhà thầu được phép tham gia dự thầu cho một lô hoặc nhiều lô.

- Lô 1: Bình Định

- Lô 2: Hà Tĩnh

- Lô 3: Nam Định

- Lô 4: Sóc Trăng

 

3. Việc đấu thầu Cạnh tranh trong nước (NCB) sẽ được tiến hành theo Quy trình đấu thầu Một giai đoạn, một túi hồ sơ của ADB và mở rộng cho tất cả các Nhà thầu đến từ các quốc gia hợp lệ được mô tả trong Hồ sơ Đấu thầu

 

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham gia dự thầu:

Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm gần đây nhất: (2014-2015-2016): Lô 1: Bình Định: 5,0 tỷ đồng; Lô 2: Hà Tĩnh: 3,8 tỷ đồng; Lô 3: Nam Định: 7,4 tỷ đồng; Lô 4: Sóc Trăng: 4,7 tỷ đồng

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản lưu động có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là: Lô 1: Bình Định: 760 triệu đồng (Bẩy trăm sáu mươi triệu đồng./.); Lô 2:  Hà Tĩnh: 570 triệu đồng(Năm trăm bẩy mươi triệu đồng./.); Lô 3: Nam Định: 1.110 triệu đồng (Một tỷ một trăm mười triệu đồng./.);  Lô 4: Sóc Trăng: 710 triệu đồng(Bẩy trăm mười triệu đồng./.).

 

Nhà thầu phải tham gia ít nhất vào 02 (hai) hợp đồng tương tự về quy mô đã được thực hiện thành công trong 03 năm gần đây (2015-2016-2017) và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu đối với mỗi hợp đồng lớn hơn: Lô 1: 2 tỷ đồng; Lô 2: 1,5 tỷ đồng; Lô 3: 2,9 tỷ đồng; Lô 4: 1,9 tỷ đồng;

 

Các tiêu chí được mô tả kỹ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

 

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thông tin thêm từ Ông Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc Ban Quản lý- Dự án LCASP và mua hồ sơ mời thầu trong giờ làm việc (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00) theo địa chỉ nêu phía dưới

 

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng Việt Nam./.). Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (Tài khoản ngân hàng: 1507201061135 tại Chi nhánh Agribank - Cầu Giấy, vui lòng nêu rõ nội dung chuyển khoản: thanh toán mua HSMT cho gói thầu gói 14). Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi qua Bưu điện chuyển phát nhanh với chi phí thêm là 50.000 đồng. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

 

7. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới đây vào trước 09h 00 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2018 cùng với Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc 09h00 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (CPMU-LCASP),

Phòng 805 Tầng 8, toà nhà liên cơ số 2, 16 Thụy Khuê- P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Fax: 024.37920060.

 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Giám đốc Dự án

 

 

 

Nguyễn Thế Hinh

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do