• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 3
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 2
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 1
 • Ảnh 4
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Ảnh 5
 • Ảnh 9
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Ngành NN&PTNT
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMY Sóc Trăng thông báo mời thầu gói xây lắp cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan

22/12/2017

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

 Thông báo mời thầu

 Dự án: Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: Cr 5704-VN.

 Tên hợp đồng: Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan.

Số tham chiếu (Theo Kế hoạch đấu thầu): XL05.

 1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, khoản tín dụng số Cr 5704-VN, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan.

 2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Sóc Trăng mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho công trình Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan; Bao gồm các hạng mục chính: Nâng cấp, sửa chữa Chi cục bảo vệ thực vật, Nâng cấp, sửa chữa lò sấy trại giống Kế Sách, Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm điện huyện Kế Sách. Thời gian xây dựng là 5 tháng, dự kiến từ tháng 02 năm 2018 đến tháng 07 năm 2018. 

 3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

 4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Tham gia vào ít nhất 01 (một) hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 05 (năm) năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 3,8 tỷ VNĐ (Ba tỷ, tám trăm triệu đồng).

·        Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 9,4 tỷ VNĐ (Chín tỷ bốn trăm triệu đồng) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng 03 (ba) năm qua (2014,2015,2016). Có nguồn lực tài chính giá trị: 3,3 tỷ VNĐ (Ba tỷ, ba trăm triệu đồng). Hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước trong vòng ba năm lại đây.

 Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.  Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Ông Nguyễn Quang Đức – Cán bộ mua sắm; Email: quangducbp@gmail.com  và kiểm tra Hồ sơ mời thầu từ ngày 21/12/2017 đến 09 giờ 00 phút ngày 22/01/2018, trong giờ hành chính (buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 04 giờ 30 phút) tại địa chỉ: Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Sóc Trăng - Số 08 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 6.         Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại  là 1.000.000 VND bằng tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức: Trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

 7.         Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Tổ chuyên môn – Nghiệp vụ.

Người nhận: Ông Nguyễn Quang Đức – Cán bộ mua sắm.

Số 08 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Không muộn hơn 09 giờ ngày 22/01/2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

Số 08 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 01 năm 2018.

 8.         Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

 9.         Địa chỉ nhắc đến ở trên làBan quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Tổ chuyên môn – Nghiệp vụ.

Người nhận: Ông Nguyễn Quang Đức – Cán bộ mua sắm.

Số 08 đường Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 6254484E-mail: vnsatsoctrang@gmail.com

                                                                                   

 

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 12 năm 2017

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Huỳnh Văn Những

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do