• Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 3
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 9
 • Ảnh 7
 • Ảnh 11
 • Ảnh 4
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 2
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 8
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA LIFSAP - PPMU Đồng Nai thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

05/01/2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

CẠNH TRANH RÚT GỌN

Đề nghị PCU đăng thông tin quảng cáo mời chào hành cạnh tranh rút gọn 4 gói thầu hàng hóa sau cho 4 đơn vị sau:

Tên bên mời thầu: 

1./  Tổ hợp tác Chăn nuôi heo VietGAHP Xuân Phú, xã  Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

          - Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống Thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi

  - Giá gói thầu: 685.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)

2./ Tổ hợp tác chăn nuôi heo số 4, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai: Địa chỉ:  Ấp Tân Yên, Xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi 

- Giá gói thầu: 700.000.000 đồng (Bằng chữ bảy trăm triệu đồng chẵn);

Thông tin gói thầu

Ø  Thi gian phát hành h sơ đến 8 gi ngày 12 tháng 01 năm 2018;

Ø  Địa điểm phát hành theo địa chỉ trên;

Ø   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

Ø  Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng;

Ø  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 12/01/2018;

Ø  Thời điểm mở thầu:  9 giờ 30 phút ngày 12/01/2018

3./Tổ hợp tác chăn nuôi số 1 Khu LPZ, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Số 104/4, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.       -  Gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi 

          - Giá gói thầu: 765.000.000 đồng,(bằng chữ:bảy trăm sáu lăm triệu đồng chẵn)

4./ Hợp tác xã Chăn nuôi và Môi trường Gia Tân 2, xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: 11/A1, Đức Long 1, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai.

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi và thiết bị cửa hàng bán thịt  

- Giá gói thầu: 735.000.000 đồng bằng chữ (bảy trăm ba lăm triệu đồng chẵn)

Thông tin gói thầu

Ø  Thi gian phát hành h sơ đến 13 gi ngày 12 tháng 01 năm 2018;

Ø  Địa điểm phát hành theo địa chỉ trên;

Ø   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

Ø  Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng;

Ø  Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 12/01/2018;

Ø  Thời điểm mở thầu:  14 giờ ngày 12/01/2018

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do