• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 8
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 6
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hệ thống Biogas
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 11
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Ảnh 3
 • Ảnh 9
 • Ảnh 1
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 7
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMU Sóc Trăng thông báo mời thầu Gói thầu số 7 – Tài liệu truyền thông - HH23

16/04/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

 

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản  vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: CR. 5704-VN

Tiêu đề Hợp đồng: Gói thầu số 7 – Tài liệu truyền thông - HH23 thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): HH23

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng gói thầu số 7 - Tài liệu truyền thông - HH23 thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng. Số hiệu: HH23.

 2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng gói thầu số 7 - Tài liệu truyền thông - HH23 thuộc dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng. Số hiệu: HH23.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục đấu thầu cạnh tranh trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn mua sắm Đấu thầu.

 4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Công ty cần phải được thành lập tối thiểu 03 năm (tức là tối thiểu từ năm 2015).

- Tình hình tài chính lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất phải dương (Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, từng thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu).

- Doanh thu bình quân mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm gần đây nhất bằng  3.490.000.000 VNĐ. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của thành viên đứng đầu phải đáp ứng ≥ 50 phần trăm của yêu cầu và các thành viên còn lại phải đáp ứng ≥ 30 phần trăm của yêu cầu.

- Đã thực hiện thành công ít nhất 05 (năm) hợp đồng truyền thông thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được thực hiện thành công trong vòng 03 (ba) năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất (Cung cấp hợp đồng bản sao công chứng). Trong đó có ít nhất 03 hợp đồng truyền thông về sản xuất và phát sóng các tin bài, phóng sự, tọa đàm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện truyền thông đại chúng và 02 hợp đồng thiết kế, in ấn các tài liệu truyền thông thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 1.396.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu đồng) (tính từ ngày 01/01/2015 cho đến thời điểm đóng thầu; và thời gian của hợp đồng tính theo thời gian ký hợp đồng chính).

-  Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

 5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ địa chỉ bên dưới và kiểm tra thư mời chào giá, trong giờ hành chính: Buổi sáng  từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 và buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới đây.

Ông Nguyễn Quang Đức – Cán bộ mua sắm của dự án.

Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững  (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng:

Địa chỉ: Số 08, đường Hùng Vương, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

Điện thoại: 029996 254484;

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở bên dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là bằng chuyển khoản hoặc trực tiếp. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (nếu nhà thầu yêu cầu và nhà thầu phải trả chi phí).

Trường hợp Hồ sơ mời thầu phát hành qua đường bưu điện (theo yêu cầu của nhà thầu) thì nhà thầu nộp lệ phí mua Hồ sơ vào tài khoản của Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng, số: 742.10.00.028213.4, tại Ngân hàng BIDV tỉnh Sóc Trăng và nhà thầu phải trả chi phí chuyển bưu kiện. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn

 7. Hồ sơ dự thầu nhà thầu lập bằng tiếng Việt phải được gửi tới Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bển vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng trước­­­­ 9 giờ ngày 18/5/2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng lúc 9 giờ, ngày 18/5/2018.

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng:

Người nhận: Ông Nguyễn Quang Đức – Cán bộ mua sắm của dự án.

Địa chỉ: Số 08, đường Hùng Vương, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

Điện thoại: 02996 254484.

Email: vnsatsoctrang@gmai.com

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Huỳnh Văn Những

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do