• Ảnh 8
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 3
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 2
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 5
 • Ảnh 9
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Hệ thống Biogas
 • Hoạt động APMB
Tin từ các Dự án trực thuộc Ban

Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án VnSAT lần thứ chín của Ngân hàng thế giới

15/07/2020
 Theo kế hoạch được thống nhất, Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững tại Việt Nam (vnSAT) lần thứ 9 của Ngân hàng Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 12/7 đến 21/2/2020.
Thành phần tham gia đoàn lần này về phía Ngân hàng Thế giới có: Ông Cao Thăng Bình chủ nhiệm dự án, ông Hardwich Tchale đồng chủ nhiệm dự án, bà Trần thị Quỳnh Chi tổ chức IDH, cùng các chuyên gia quản lý tài chính, an toàn - môi trường, an toàn - xã hội, mua sắm đấy thầu...; Về phía Bộ Nông nghiệp có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế , Vụ kế hoạch, vụ tài chính, cục trồng trọt và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật liên quan, cùng đại diện Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam.
Mục tiêu đánh giá tiến độ thực hiện dự án VnSAT tập trung vào những nội dung Đánh giá tiến độ tổng quát dự án đặc biệt là kết quả thực hiện các chỉ số PDO, tuân thủ các hoạt động trong Kế hoạch hành động dự án, an toàn môi trường và xã hội; Đánh giá tiến độ dòng tín dụng, vốn và giải ngân; Đánh giá việc thực hiện các hoạt động GSDG và kết quả PDO dự kiến đạt được; Thảo luận và nhất trí về các hành động cần thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân; Hoàn thiện các bước tiếp theo trong việc xử lý cấu trúc lại Dự án.

Một số hình ảnh đoàn làm việc tại Buôn mê thuột:phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do