• Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 11
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Ảnh 6
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Ảnh 2
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 5
 • Ảnh 1
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 4
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 3
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 8
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 10
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Hệ thống Biogas
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Ảnh 9
 • Ảnh 7
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

Da VnSAT - PPMU Đồng Tháp thông báo mời thầu gói HH11 Tài liệu truyền thông

16/04/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU

( mua sắm hàng hóa)

DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Tiêu đề Hợp đồng: Mua sắm Tài liệu truyền thông.

Số trích yếu: ( theo kế hoạch đấu thầu ) HH11

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được tín dụng từ Hiệp hội phát triển Quốc tế          ( IDA) để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Thiết bị văn phòng.

2. Ban quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (Ban Quản lý dự án VnSAT Đồng Tháp ). Sở Nông nghiệp&PTNT (Chủ đầu tư) mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Mua sắm Tài liệu truyền thông, bao gồm các loại như sau:

TT

Danh mục hàng hóa

 

Đơn vi

Tổng số

01

Chuyên đề truyền hình

Cuộc

02

02

Phóng sự  truyền hình

Cuộc

02

03

Tọa đàm

Cuộc

02

04

Phóng sự  truyền thanh

Cuộc

03

05

Chuyên đề trên báo

Chuyên đề

04

06

Pano

Tấm

42

07

Poster

Tờ

1.000

08

Lịch nông vụ

Tờ

1.000

09

Tài liệu kỹ thuật

Cuốn

22.000

10

Tài liệu sử dụng thuốc BVTV an toàn

Cuốn

22.000

11

Tờ rơi tuyên truyền

Tờ

44.000

12

Sổ nhật ký

Cuốn

65.420

 

Điểm  giao  hàng tại Thành phố Cao Lãnh, và 6 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp 10, huyện Cao Lãnh.

Thời gian hiện hợp đồng: 210 ngày.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

  3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới(tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014) (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Tình hình tài chính lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương (Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, từng thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu này)

- Doanh thu bình quân hàng năm mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm gần nhất  bằng 3.400.000.000 VNĐ ( ba tỷ bốn trăm triệu đồng). Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của thành viên đứng đầu phải đáp ứng ≥40 phần trăm của yêu cầu và các thành viên còn lại phải đáp ứng ≥ 25% của yêu cầu.

-  Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 02 (hai) hợp đồng đã được thực hiện thành công trong vòng 03 (ba) năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban quản lý dự án VnSAT Đồng Tháp và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (buổi sáng từ 08.00 giờ đến11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30) tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới. Hồ sơ mời thầu được phát hành trong giờ hành chính từ ngày  19/ 04 /2018.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000VNĐ ( hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là bằng chuyển khoản hoặc trực tiếp. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (nếu nhà thầu yêu cầu và nhà thầu phải trả chi phí).

Trường hợp Hồ sơ mời thầu phát hành qua đường bưu điện (theo yêu cầu của nhà thầu) thì nhà thầu nộp lệ phí mua Hồ sơ vào Tài khoản  của Ban QLDA chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đồng Tháp số tài khoản 69110000209479, tại ngân hàng BIDV tỉnh Đồng Tháp và nhà thầu phải trả chi phí chuyển bưu kiện. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu nhà thầu lập phải được gửi tới Sở Nông nghiệp &PTNT (Ban Quản lý Dự án VnSAT Đồng Tháp) trước 09 giờ, ngày  18/ 5/2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại Sở Nông nghiệp &PTNT ( Ban Quản lý Dự án VnSAT Đồng Tháp) lúc 09 giờ, ngày18 /05/2018.

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp &PTNT (Ban quản lý dự án VnSAT Đồng Tháp)

 Địa chỉ: số 533, đường 30/4, xã Mỹ Tân, Thành phố: TP Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3895.789

Email: vnsatdongthap@gmail.com

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do