• Ảnh 8
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 5
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 4
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 2
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • Ảnh 9
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 3
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Ảnh 11
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 10
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Hệ thống Biogas
 • Ảnh 7
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Hoạt động APMB
Thông báo mời thầu

DA CRSD - Thông báo m���i thầu “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II – Giai đoạn 2”

10/05/2018
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Dự án: Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

Khoản vay số: Cr. 5113-VN

Tiêu đề Hợp đồng: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II – Giai đoạn 2”

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): PR.24/WRIA2-2/PCU

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD), tín dụng số Cr. 5113-VN, và dự định dùng một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II – Giai đoạn 2

2. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II – Giai đoạn 2 gồm các hạng mục chính sau: San nền, Xây dựng hệ thống ao nuôi, xây dựng hệ thống ao xử ý nước thải, hệ thống chống sét, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, sân đường nội bộ, kè chắn đất.

- Địa điểm xây dựng: Khu B Trung tâm Quốc gia giống hải sản Nam bộ, thuộc Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thời gian thi công: 150 ngày.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 5/2004, điều chỉnh ngày 1/10/2006 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Tham gia vào ít nhất hai hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành  trong vòng năm (5) năm (2013, 2014, 2015,2016,2017)  và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 8,8 tỷ VND.

- Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu VNĐ 22 tỷ tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đông đang thực hiện hoặc đã hoàn thành trong vòng (03) ba năm qua (2015,2016,2017)

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban quản lý trung ương Dự án CRSD, địa chỉ e-mail: pcu@crsd.gov.vn và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Phương thức thanh toán: trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản dưới đây. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức: gửi thư bảo đảm bằng máy bay nếu người nhận ở nước ngoài, giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận ở trong nước, và qua e-mail. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

Số tài khoản: 1506201024800

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Tây Hồ

Địa chỉ ngân hàng: 447 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội

7. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 14 giờ 00 ngày 11/06/2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 14 giờ 00 ngày 11/06/2018.

 

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý trung ương Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD), Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Người nhận: Ông Nguyễn Quang Chiến, Phó giám đốc Ban quản lý trung ương Dự án CRSD

Địa chỉ: Tòa nhà liên cơ số 2, số 16 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Số tầng/số phòng: Cho mục đích tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu: Phòng 808, Tầng 8; Cho mục đích đóng thầu và mở thầu: Phòng 907, Tầng 9.

Số điện thoại: +84 24 37286576

Số Fax: +84 24 37286483

Địa chỉ e-mail: pcu@crsd.gov.vn

Hà Nội, ngày 09 tháng 05  năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

  

                             Phạm Ngọc Sao

 

 

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do