• Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 5
 • Ảnh 10
 • Ảnh 3
 • Tổng kết Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 9
 • Thực địa Dự án CRSD tại Sóc Trăng
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Tập huấn Dự án CRSD
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Tổng kết LMSX chè Tân Cương Hoàng Bình.2.12.2013
 • Tập huấn Dự án CRSD tại Thanh Hóa
 • Ảnh 7
 • Cấc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2014
 • Lễ ký kết VNSat - BIDV
 • Lễ ký hiệp định DA LCASP
 • Ảnh 8
 • Đại Hội Chi bộ I nhiệm kỳ 2017 - 2020
 • Ảnh 4
 • Ảnh 2
 • Hệ thống Biogas
 • Tổng kết hoạt động 2014 và kế hoạch 2015
 • Ảnh 6
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Tổng kết công tác Đoàn của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp 2014
 • Ảnh 11
 • Hoạt động xây dựng hầm khí sinh học
 • tập huấn DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Hội nghị Chi đoàn Ban quản lý các ựu án Nông nghiệp, tổng kết công tác đoàn năm 2014
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Tổng kết hoạt động 2014 - Kế hoạch 2015
 • Ảnh 1
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • thực địa DA Cao su tiểu điền
 • Video phát sóng trên truyền hình 2015
Thông báo mời thầu

DA VnSAT - PPMU Đắk Nông thông báo mời thầu: Nâng cấp vườn ươm (Hỗ trợ tư nhân) XL VUTN DN 01

14/05/2018
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Khoản vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: Cr 5704-VN

 

Tiêu đề Hợp đồng: Nâng cấp vườn ươm (Hỗ trợ tư nhân) 

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): XL VUTN DN 01

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tín dụng số Cr 5704-VN, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Nâng cấp vườn ươm (Hỗ trợ tư nhân) gồm 05 vườn.

 2. Thay mặt cho Chủ đầu tư là Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đắk Nông mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Nâng cấp vườn ươm (Hỗ trợ tư nhân) gồm 05 vườn.

 3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Chào hàng cạnh tranh được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

 4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Được thành lập tối thiểu 3 năm (tức là tối thiểu từ năm 2014).

- Đã thực hiện thành công ít nhất 01 hợp đồng tương tự (về giá trị và phạm vi cung cấp như yêu cầu trong đặc tính kỹ thuật chi tiết) trong vòng 3 năm gần đây.

- Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Thư mời chào giá.

 5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ địa chỉ dưới và kiểm tra thư mời chào giá trong giờ hành chính từ 07.30 giờ đến 17.00 giờ kể từ ngày 15/5/2018 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

Ông Hoàng Văn Tùng, Cán bộ mua sắm đấu thầu Dự án.

Địa chỉ : Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Đăk Nông, tầng 03 tòa nhà số 01 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại : 02613.779.888/0988.443.233

Email :         vnsatdaknong@gmail.com / hoangtungvnsat@gmail.com

 6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể nhận một bộ thư mời chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn nhận hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới, hồ sơ mời chào giá được phát hành miễn phí. Thư mời chào giá sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: trực tiếp, gửi bằng đường bưu điện với chi phí vận chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư mời chào giá bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

 7. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào đúng  09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại địa chỉ.  

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

             Địa chỉ : Tầng 03 tòa nhà số 01 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

             Điện thoại : 02613.779.888 / 0988.443.233 (Ông Tùng)

             Email :          vnsatdaknong@gmail.com / hoangtungvnsat@gmail.com

8. Địa chỉ liên hệ:

Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

             Địa chỉ : Tầng 03 tòa nhà số 01 Sở Nông nghiệp và PTNT, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

             Điện thoại : 02613.779.888 / 0988.443.233 (Ông Tùng)

             Email :          vnsatdaknong@gmail.com / hoangtungvnsat@gmail.com

 

phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do